FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Mẹo viết CV

Mẫu CV Digital Marketing nổi bật, chuyên nghiệp cho ứng viên

CV Digital Marketing có những đặc điểm gì đáng lưu ý? Một Digital Marketing CV được viết và phân bổ nội dung như thế nào? Một số ứng viên đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các mẫu CV. Đừng lo lắng, freeC sẽ chia sẻ với các bạn những mẫu CV vị trí Digital Marketing ấn tượng nhất.

Mục Lục

Một số mẫu CV Marketing dành cho ứng viên

Nhà tuyển dụng họ muốn tìm kiếm các ứng viên thật sự hiểu họ cần gì; nắm được cá sản phẩm hay định hướng phát triển mà họ đang theo đuổi. Vì vậy, các ứng viên cần đầu tư cho CV vị trí Digital Marketing một cách chỉn chu nhất. Nếu được, hãy tìm hiểu một chút về công ty/doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển. Đó là điều nên làm và có thể giúp bạn được nhiều khi viết CV. 

Mẫu nội dung CV vị trí Digital Marketing tham khảo dành cho ứng viên

Mẫu 1

THÔNG TIN LIÊN HỆ

NGUYỄN NGỌC TÂM VY

[email protected]

(+84) 989 999 999

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

LinkedIn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Digital Marketing Analyst

FreeC Asia

Tháng 4 năm 2019 – Hiện tại / Thành phố Hồ Chí Minh

 • Phối hợp với Trưởng nhóm Marketing thực hiện các báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập, kênh chuyển đổi, tỷ lệ giữ chân, tiết kiệm 13 giờ báo cáo so với giai đoạn trước đó
 • Xác định vị trí trong phễu chuyển đổi hoạt động kém hiệu quả thông qua báo cáo tự động, đưa ra đề xuất, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi tổng thể lên đến 51%.
 • Xây dựng các kênh Social Media và thực hiện hoạt động Email Marketing hiệu quả bằng cách sử dụng API; hệ thống hóa và cung cấp dữ liệu tối ưu
 • Tạo được phân khúc khách hàng, thu hút họ thông qua các kênh truyền thông khác nhau; giảm ngân sách quảng cáo cho các kênh hoạt động kém và cải thiện tổng thể ROI đến 27%

Digital Marketing Analyst 

FreeC Asia

Tháng 11 năm 2016 – tháng 4 năm 2019 / Hà Nội

 • Tạo các công cụ báo cáo và cảnh báo, cho phép điều chỉnh chiến lược quảng cáo có trả phí trên Adwords dựa trên xu hướng tìm kiếm, giúp tăng doanh thu lên $380.000.
 • Thiết lập và báo cáo cho các thử nghiệm A/B trong Google Optimize, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi trên tất cả các trang đích thêm 28%
 • Tạo bảng điều khiển Marketing tổng thể trong Excel, kết hợp dữ liệu phân tích trang web từ Google Analytics, dữ liệu CRM từ Salesforce và dữ liệu app từ cơ sở dữ liệu PostgreSQL
 • Trực quan hóa chi phí và giá trị của từng bước trong phễu Marketing, tiết kiệm 20 giờ báo cáo trong một tuần so với thời gian trước

Technical SEO Associate

FreeC Asia

Tháng 4 năm 2014 – tháng 10 năm 2016 / Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thực hiện nghiên cứu từ khóa và xây dựng backlink, giúp tăng lưu lượng truy cập lên 82%.
 • Đánh giá Google Analytics và đưa ra các đề xuất dựa trên các điểm yếu được xác định.
 • Tạo các báo cáo theo dõi về tỷ lệ chuyển đổi hằng tuần cho team Marketing.
 • Cải thiện tốc độ tải trang lên 34% bằng cách nén hình ảnh, xóa các media cũ và không sử dụng. Đồng thời thêm các trang vào phần bình luận của người dùng. 

GIÁO DỤC

Thạc sĩ Marketing

Đại học RMIT

Tháng 9 năm 2009 – Tháng 3 năm 2014

KỸ NĂNG

 • Salesforce; Microsoft Excel, Word, Powerpoint
 • Paid Acquisition (Facebook, Google, LinkedIn, Instagram,…)
 • A/B testing, tối ưu phân khúc đối tượng
 • Google Analytics; SEO
cv digital marketing
1 – cv digital marketing

CONTACT 

NGUYEN NGOC TAM VY

[email protected] 

(+84) 989 999 999 

Ho Chi Minh City, Viet Nam 

LinkedIn 

WORK EXPERIENCE

Digital Marketing Manager 

FreeC Asia 

April 2019 – Current / Ho Chi Minh City 

 • Coordinate with Marketing Leaders to make reports on conversion rate, traffic, conversion channels, saving 13 hours of reporting compared to the previous period
 • Identify channels with unsatisfactory conversion rates request; report and offer solutions to improve conversion quality up to 51%
 • Build Social Media channels and perform effective Email Marketing activities using APIs; systematize and provide optimal data
 • Create customer segments, attract them through different communication channels; Reduce ad budgets for underperforming channels and improve overall ROI by 27%

Digital Marketing Analyst 

FreeC Asia 

November 2016 – January 2019 / Ha Noi 

 • Create real-time reporting, tracking, and optimization tools for your AdWords paid advertising strategy based on search trends, resulting in increased sales
 • Set up and report on A/B tests in Google Optimize, improve conversions on all landing pages by 28%
 • Created a media dashboard, combining web analytics data from Google Analytics, CRM data from Salesforce, and app data from PostgreSQL database
 • Optimizes cost and efficiency of each stage of operiations from communication channels, saving 20 hours of reporting in a week compared to before

Technical SEO Associate

FreeC Asia 

April 2014 – May 2015 / Ho Chi Minh City

 • Doing keyword research and establishing backlinks increases traffic by 82%.
 • Improve page speed performance by 34% by compressing images, optimizing old media, and adding pages to user comments

EDUCATION

Master of Marketing 

RMIT

September 2009 – March 2014 

SKILLS

 • Salesforce; Microsoft Excel, Word, Powerpoint
 • Paid acquisition (Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, retargeting)
 • A/B testing, audience segmentation
 • Google Analytics; SEO
cv digital marketing
2- cv digital marketing

Mẫu 2

CONTACT 

PHAN HUY NAM

[email protected] 

(+84) 902 221 464 

Ho Chi Minh City, Viet Nam 

LinkedIn 

WORK EXPERIENCE

Digital Marketing Associate

FreeC Asia

April 2019 – Current / Ho Chi Minh City 

 • Create an A/B test plan for Facebook ads, improve ROI by 12%
 • Build key reports in Tableau on KPIs, specifically on Marketing spend, new leads, revenue growth and ROI , save 7 hours of reporting compared to the previous period
 • Support blog creation for SEO purposes, drive 23% increase in traffic with an average of 70 new customers per month
 • Partner with customers to understand product positioning, create 94% effective customer experience
 • Meet with Marketing and internship team for 2 hours per week to discuss ideas, development strategies for brand campaigns
 • Research done to understand more about market trends across multiple platforms and audiences

Writing Tutor

RMIT

June 2018 – May 2021 / Ho Chi Minh City 

 • Support to improve learning quality from 8-10 freshmen weekly. The goal is to help students improve their grades
 • Identify difficult points for students; teach basic lessons to help students practice and develop proficiency
 • Communicate with Professors to understand students’ weaknesses and requirements for assignments

PROJECTS

Lifestyle Blog

 • Started a WordPress lifestyle blog in 2019 with travel, music and new trends themes
 • Optimizing Blog with SEO, driving website traffic from 20 users in Feb. 2019 to 2,000 users a month in August 2019
 • Wrote and sent 2 email campaigns per month, practically effective with around 20 new subscribers monthly

CAREER OBJECTIVE

Analyst and problem solver with a growth business mindset; Determine your passion and be willing to challenge yourself in the field of Marketing. Aiming at optimizing and improving the quality of content; drive conversion value. Eager to grow with a potential startup, environments that respect creativity and endeavors.

EDUCATION

B.S. in Marketing

RMIT

August 2017 – May 2021

GPA: 3.87

RELEVANT COURSES

 • Intro and Research to Marketing
 • Consumer Behavior
 • SalesForce Management
 • Electronic Commerce
 • Advertising and Sales Promotion

SKILLS

 • MS-Office: Word, Excel, PowerPoint, Access & Salesforce
 • Paid acquisition (Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, retargeting)
 • SEM Rush, Ahrefs, CrazyEgg, Moz, Open Site Explorer
 • Google Analytics, Google AdWords
cv digital marketing
4 – cv digital marketing

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHAN HUY NAM

Digital Marketing Analyst

[email protected]

(+84) 902 221 464

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

LinkedIn

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Digital Marketing Associate

FreeC Asia

Tháng 5 năm 2019 – Hiện tại / Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tạo kế hoạch thử nghiệm A/B cho quảng cáo Facebook, cải thiện ROI lên 12%
 • Xây dựng các báo cáo chính trong Tableau về KPI, cụ thể trong vấn đề chi tiêu Marketing, khách hàng tiềm năng mới, tăng doanh thu và ROI, tiết kiệm 7 giờ báo cáo so với giai đoạn trước
 • Hỗ trợ team Marketing tạo blog cho mục đích SEO, thúc đẩy lưu lượng truy cập tăng 23% với trung bình 70 khách hàng mới mỗi tháng
 • Hợp tác với khách hàng để hiểu định vị sản phẩm, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cao hơn 94%.
 • Gặp gỡ với team thực tập và Marketing khoảng 2 giờ mỗi tuần để thảo luận về các ý tưởng, chiến lược phát triển cho các chiến dịch thương hiệu
 • Tiến hành nghiên cứu để hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường trên đa dạng nền tảng và đối tượng

Writing Tutor

Đại học RMIT

Tháng 6 năm 2018 – Tháng 5 năm 2021 / Thành phố Hồ Chí Minh

 • Hỗ trợ cải thiện chất lượng học tập từ 8-10 sinh viên năm nhất hàng tuần. Mục tiêu giúp sinh viên cải thiện điểm
 • Xác định được các điểm khó khăn cho sinh viên; dạy các bài học cơ bản giúp sinh viên rèn luyện, phát triển khả năng thành thạo
 • Giao tiếp với các Giáo sư để hiểu những điểm yếu của sinh viên và yêu cầu đối với bài tập

DỰ ÁN

Blog Phong cách sống 

 • Bắt đầu một blog phong cách sống bằng WordPress vào năm 2019 với các chủ đề về du lịch, âm nhạc và các xu hướng mới
 • Tối ưu hóa Blog với SEO, thúc đẩy lưu lượng truy cập trang web từ 20 người dùng vào tháng 2 năm 2019 lên 2.000 người dùng một tháng vào tháng 8 năm 2019
 • Viết và gửi 2 chiến dịch email mỗi tháng, hiệu quả thực tế với khoảng 20 người đăng ký mới hàng tháng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Nhà phân tích và giải quyết các vấn đề với tư duy kinh doanh phát triển; xác định được đam mê và sẵn sàng thách thức bản thân trong lĩnh vực Marketing. Hướng đến việc tối ưu hóa và nâng cao chất lượng nội dung; thúc đẩy giá trị chuyển đổi. Mong muốn phát triển với một công ty khởi nghiệp tiềm năng, các môi trường tôn trọng sự sáng tạo và những nỗ lực.

GIÁO DỤC

Cử nhân Khoa học về Marketing

Đại học RMIT

Tháng 8 năm 2017 – tháng 5 năm 2021

Điểm trung bình: 3,87

CÁC KHÓA HỌC LIÊN QUAN

 • Tổng quan và nghiên cứu về Marketing
 • Hành vi Người tiêu dùng
 • Quản lý SalesForce 
 • Thương mại Điện tử
 • Quảng cáo và Bán hàng

KỸ NĂNG

 • MS-Office: Word, Excel, PowerPoint, Access & Salesforce
 • Paid acquisition (Facebook, Google, LinkedIn, Instagram, retargeting)
 • SEM Rush, Ahrefs, CrazyEgg, Moz, Open Site Explorer
 • Google Analytics, Google AdWords
cv marketing
3 – cv digital marketing

Mẫu 3

NGUYỄN NAM HẢI 

Digital Marketer 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Digital Marketing Manager 

Công ty FreeC Asia 

01/ 2019 – Hiện tại / TP. HCM 

 • Lập chiến lược, phát triển và quản lý các chiến dịch Digital Marketing có trả phí thông qua Facebook, AdWords, Linkedin, Zalo, TikTok, Youtube với ngân sách hàng tháng 100 triệu đồng, thu về doanh thu khoảng 500 triệu đồng. 
 • Phát triển các chiến dịch Email Marketing dựa trên data khách hàng doanh nghiệp, cải thiện tỷ lệ giữ chân lên đến 23%. 
 • Tạo báo cáo phễu marketing có trả phí. Dựa trên dữ liệu phân tích, từng bước cải thiện tỷ lệ chuyển đổi lên đến 210%. 
 • Cải thiện nội dung tiếp thị của đội ngũ bán hàng, tăng 28% LTV khách hàng. 
 • Chạy chiến dịch SEO cho các từ khóa đuôi dài, volume cao, tăng 100.000 traffic/tháng và mang về 500 khách hàng mỗi tháng. 

Digital Marketing Analyst 

Công ty FreeC Asia 

09/2015 – 01/2019 / Hà Nội 

 • Thực hiện A/B testing, tối ưu hóa ngân sách, tăng 200% tỷ lệ chuyển đổi tới các Landing page. 
 • Cải thiện hiệu suất SEO onpage, tăng 60% tốc độ tải trang và tăng 25% organic traffic hàng tháng. 
 • Viết tài liệu chuyên ngành trên website, thu hút 30.000 traffic/ tháng, tăng thêm 50 triệu doanh thu. 
 • Báo cáo KPI Marketing tự động, sử dụng Google Analytics, Google Sheets và Google Data Studio, tiết kiệm 6 giờ làm việc mỗi tuần. 

Thực tập Digital Marketing 

03/2015 – 09/2015 / Hà Nội 

Công ty FreeC Asia 

 • Hỗ trợ team Marketing viết và chỉnh sửa hơn 80+ bài viết Social và Email mỗi tháng 
 • Nghiên cứu từ khóa, viết bài chuẩn SEO trên website, giúp tăng organic traffic lên 50%. 
 • Phân tích website với Google Analytics và Google Search Console. Từ đó phát hiện và có phương án điều chỉnh nội dung kém chất lượng, cải thiện hiệu suất content lên 35%. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

[email protected] 

(+84) 989 999 999 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

LinkedIn 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP 

Digital Marketer với hơn 7 năm kinh nghiệm xây dựng phễu chuyển đổi Marketing miễn phí và có trả phí cho các công ty tuyển dụng. Với định hướng chiến lược và kết quả thực thi, những nỗ lực Marketing của tôi đã mang về khoảng 100M VNĐ doanh thu trọn đời cho các doanh nghiệp mà tôi có cơ hội hợp tác. 

GIÁO DỤC 

Thạc sĩ Marketing 

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 

09/2010 – 03/2015 

KỸ NĂNG 

Salesforce 

Paid acquisition (Facebook, Instagram, AdWords, Youtube) 

A/B testing (Tối ưu hóa) 

Google Analytics, FullStory 

Microsoft Excel, Google Sheets 

SEO 

Email marketing 

cv digital marketing
5 – cv digital marketing

NGUYEN NAM HAI 

Digital Marketer 

WORK EXPERIENCE 

Digital Marketing Manager 

FreeC Asia 

January 2019 – Current / Ho Chi Minh City 

 • Strategized, developed, and managed paid digital marketing across Facebook, 

AdWords, Linkedin, Zalo, TikTok, Youtube with monthly budget of 100M VND, resulting in about 500M VND in monthly revenue 

 • Developed conditional email campaigns based on customer interactions with the platform, that improved retention by 23% 
 • Created reporting around paid marketing funnels, and leveraged this to incrementally improve the conversion rate by 200% 
 • Established in-house knowledge of marketing content leveraged by the sales team to improve customer life time value by 30% 
 • Launched SEO campaign for high volume and long-tail keywords that generated 100.000 organic traffics and 500 customers monthly. 

Digital Marketing Analyst 

FreeC Asia 

September 2015 – January 2019 / Ha Noi 

 • Performed rigorous A/B testing, which improved the conversion 

rate of marketing landing pages across company by 200% 

 • Improved on-page SEO performance, resulting in page speed 

improvement of 60% and increase in monthly organic traffic of 25% 

 • Created top of funnel marketing assets like infographics and white 

papers that generated 30,000 unique visitors, resulting in 500M in 

incremental revenue 

 • Created automated marketing KPI reporting using Google Analytics, 

Google Sheets and Google Data Studio, saving roughly 6 hours of manual work each week 

Digital Marketing Intern 

FreeC Asia 

March 2015 – September 2015 / Ha Noi 

 • Supported marketing team by writing and editing 80+ social 

media and email campaigns 

 • Keyword research, wrote blog content with attention to SEO, 

helping drive total site traffic up by 50% 

 • Studied analytics in Google Analytics and Google Search Console, identified low performing content, and recommended solutions that improved content performance by an average of 35% 

CONTACT 

[email protected] 

(+84) 989 999 999 

Ho Chi Minh City, Viet Nam 

LinkedIn 

CAREER OBJECTIVE 

Strategy and results-driven digital marketer with 7+ years of experience building paid and organic marketing funnels for recruitment agency. Marketing efforts I have overseen have generated roughly $10M in lifetime revenue for the businesses I have impacted. 

EDUCATION 

Master of Marketing 

National Economics University 

September 2010 – March 2015 

SKILLS 

Salesforce 

Paid acquisition (Facebook, Instagram, AdWords, Youtube) 

A/B testing (Optimizely) 

Google Analytics, FullStory 

Microsoft Excel, Google Sheets 

SEO 

Email marketing

cv
6 – cv vị trí digital marketing

Định dạng CV Digital Marketing

CV đóng vai trò là ấn tượng đầu tiên của bạn với nhà tuyển dụng. Đảm bảo CV của bạn dễ đọc, logic và chuyên nghiệp là điều cần thiết.

Các định dạng phổ biến nhất cho CV là các định dạng đảo ngược trình tự thời gian, định dạng theo chức năng và kết hợp. 

cv
cv digital maketing

Đảo ngược trình tự thời gian là định dạng phổ biến và được các nhà tuyển dụng yêu thích nhất. Đây là định dạng tốt nhất nếu bạn có lộ trình thăng tiến liền mạch. Nó cung cấp lộ trình rõ ràng về quá trình phát triển sự nghiệp của bạn. Lịch sử công việc và kinh nghiệm làm việc được liệt kê theo thứ tự thời gian đảo ngược, bắt đầu từ vị trí gần đây nhất của bạn.

Định dạng chức năng thường được sử dụng bởi những cá nhân đã thay đổi nghề nghiệp một vài lần hoặc có ít kinh nghiệm liên quan. Ở định dạng chức năng, kỹ năng và năng lực làm việc được liệt kê đầu tiên, thay vì lịch sử công việc của bạn.

Định dạng kết hợp: là sự giao thoa giữa 2 định dạng trên, đặt trọng tâm vào các kỹ năng và lịch sử công việc. 

Định dạng trình tự thời gian đảo ngược thường xuyên được lựa chọn vì tính dễ đọc và đòng chảy logic của nó.

Tiêu đề CV Digital Marketing

Phần tiêu đề là nơi bạn trình bày thông tin có liên quan một cách nổi bật. Nó nên được đặt ở phần đầu của CV. 

Phông chữ bạn sử dụng cho phần tên của mình phải lớn hơn phông chữ của những phần còn lại của sơ yếu lý lịch. Bạn cũng nên bao gồm chức danh công việc (nhỏ hơn tên của bạn một chút) của vị trí mà bạn đang tìm kiếm.

Ngoài tên và chức danh, hãy thêm địa chỉ email và số điện thoại của bạn trong trường hợp nhà tuyển dụng muốn liên hệ trực tiếp. 

Ngoài ra, bạn có thể thêm địa chỉ hiện tại và profile mạng xã hội chuyên nghiệp của bản thân như LinkedIN hoặc website cá nhân. Đây là một cách tốt để giới thiệu các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn với nhà tuyển dụng. 

Những điều bạn cần biết về ATS

Khi bạn đang ứng tuyển vào vị trí Digital Marketing, bạn cần biết đến hệ thống theo dõi ứng viên, còn được gọi là ATS. Các nhà tuyển dụng sử dụng ATS để quét hồ sơ và lọc qua các ứng viên tiềm năng. Nếu CV của bạn không được định dạng chính xác hoặc thiếu từ khóa, nó sẽ bị lọc ra và bạn sẽ không vượt qua được vòng hồ sơ. Công cụ tạo CV của FreeC sẽ đảm bảo CV của bạn thân thiện với ATS. 

>> Tạo CV ngay

Nếu bạn tạo CV trong Google Docs hoặc Word, hãy xem xét các yếu tố định dạng dưới đây để đánh bại ATS:

– Sử dụng lề một inch tiêu chuẩn trên tất cả các mặt của sơ yếu lý lịch. Điều này giúp nhà tuyển dụng dễ đọc hơn và CV vị trí Digital Marketing của bạn trông không quá dày chữ. 

– Chọn một phông chữ đơn giản dễ đọc, chẳng hạn như Arial, Calibri hoặc Times New Roman. Không nên sử dụng script hoặc phông chữ trang trí.

– Sử dụng cỡ chữ 10-12 points cho phần nội dung của CV. Tiêu đề cần lớn hơn một chút, cỡ 14-16 points.

– Sắp xếp kinh nghiệm làm việc của bạn một cách hợp lý. Cách dễ nhất để làm điều này là liệt kê kinh nghiệm và học vấn của bạn theo thứ tự thời gian đảo ngược. Nhà tuyển dụng thường bị thu hút bởi 1/3 trên cùng của CV. Định dạng này sẽ đảm bảo họ nhìn thấy kinh nghiệm và trình độ học vấn gần đây nhất của bạn.

Hướng dẫn viết CV vị trí Digital Marketing

Mặc dù, là chuyên gia trong lĩnh vực Marketing nhưng có lẽ bạn đang gặp khó khăn khi Marketing bản thân trong một trang duy nhất. CV online của FreeC có thể giúp bạn giảm bớt gánh nặng này vì nó sẽ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình, Tạo CV ngay!

cv
cv digital marketing

Các thành phần quan trọng trong CV vị trí Digital Marketing

– Mục tiêu nghề nghiệp 

– Kinh nghiệm làm việc

– Kỹ năng Digital Marketing

– Giáo dục và chứng chỉ

– Dự án và sở thích

Bạn có cần phần mục tiêu nghề nghiệp (Career Objective) hoặc bản tóm tắt công việc (Career Summary) trong CV của Digital Marketing không?

>>> Tuyển dụng digital marketing với thu nhập cao

Mục tiêu công việc là một đoạn giới thiệu ngắn giải thích những gì bạn đang tìm kiếm trong một công việc và những gì bạn có thể đem lại cho doanh nghiệp. Bản tóm tắt công việc thường dài hơn, giải thích chi tiết kỹ năng, kinh nghiệm và thành tích nổi bật của bạn.

Bạn không bắt buộc phải sử dụng phần Mục tiêu nghề nghiệp/ Tóm tắt công việc trong CV digital marketing. Bỏ qua bước này nếu bạn không thể tùy chỉnh phần Mục tiêu nghề nghiệp cho từng vị trí cụ thể mà mình ứng tuyển. 

Bạn cần cân nhắc sử dụng phần Mục tiêu nghề nghiệp trong CV của mình trong các trường hợp sau:

– Bạn đang thay đổi nghề nghiệp

– Bạn không có nhiều kinh nghiệm

Bản tóm tắt công việc là chìa khóa giúp bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng khi:

– Bạn có rất nhiều kinh nghiệm

– Bạn muốn làm nổi bật một công việc đã hoàn thành

Mẫu mục tiêu công việc: “Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Digital Marketing, có kinh nghiệm thực tập 12 tuần trong quản lý social media, triển khai phân tích, thu thập email và phân tích trang web. Mong muốn được dẫn dắt bởi một leader giỏi, là một phần của team Marketing, phụ trách chạy các chiến dịch paid search và social media cho FreeC. Từ đó, phát triển hơn nữa kỹ năng của bản thân trong lĩnh vực Digital Marketing.”

Mẫu mục tiêu này nêu rõ tên công ty và vai trò cụ thể mà ứng viên đang tìm kiếm, kéo các từ khóa, chẳng hạn như “paid search” và “chiến dịch social media” khỏi bản mô tả công việc. Người tìm việc chứng minh lý do tại sao họ phù hợp với vai trò này bằng cách bắt đầu với thông tin cơ bản và kỹ năng phù hợp.

Mẫu Tóm tắt công việc: “Digital Marketer có định hướng mục tiêu với hơn 12 năm kinh nghiệm quản lý và thực hiện thành công các chiến dịch marketing đa kênh, bao gồm online, offline và mobile. Tăng traffic website và tỷ lệ chuyển đổi hơn 25% thông qua SEO / SEM, social media, email marketing và chiến lược nội dung. Mong muốn được tham gia một công ty công nghệ khởi nghiệp như FreeC, nơi tôi có thể đẩy nhanh sự tăng trưởng của công ty thông qua hơn 10 năm kinh nghiệm và làm cố vấn cho các junior digital marketer”

Kinh nghiệm làm việc Digital Marketing

Liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển. 2 đến 4 kinh nghiệm làm việc là vừa đủ. Tuy nhiên, nếu bạn từng làm nhiều công ty, đừng liệt kê mọi công việc trong CV. Thay vào đó, hãy ghi ra những công việc có liên quan nhất. 

Gạch đầu dòng các kinh nghiệm làm việc

Sử dụng gạch đầu dòng để liệt kê danh sách nhiệm vụ và thành tựu bạn đạt được. Dùng các động từ mạnh mẽ để mô tả kinh nghiệm làm việc của bạn:

– Lên chiến lược (Strategize )

– Ra mắt (Launched)

– Tạo ra (Created)

– Tự động hóa (Automated)

– Tối ưu hóa (Optimized)

– Cải tiến (Improved)

– Phối hợp (Coordinated)

– Thực thi (Executed)

Tránh sử dụng ngôn ngữ bị động như “chịu trách nhiệm cho.” Tương tự, các đại từ nhân xưng (tôi, tôi, của tôi) là những kẻ lãng phí không gian.

Cách viết kinh nghiệm làm việc trong CV Digital Marketing

Không nên:

– Quản lý một đội nhóm 10 nhân viên

– Quản lý tất cả các chiến dịch Marketing online. 

– Phối hợp với Marketing Leader, đẩy mạnh tự động hóa trong công việc.

Thay vì liệt kê các nhiệm vụ phải làm, bạn nên thêm các thành tích mà mình đạt được với các chỉ số có thể định lượng. Điều này sẽ giúp kinh nghiệm của bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều:

Nên:

– Quản lý một nhóm gồm 8 junior digital marketer, tăng tỷ lệ chuyển đổi online lên 10% trong vòng 3 tháng. 

– Quản lý chiến dịch email marketing, tăng lưu lượng truy cập trang web lên 22% trong năm 2020.

– Phối hợp với Marketing Leaders để tự động tạo các báo cáo về tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập, kênh chuyển đổi và tỷ lệ giữ chân, tiết kiệm 13 giờ báo cáo thủ công mỗi tuần.

Sử dụng chỉ số trong CV Digital Marketing

Hãy sử dụng chỉ số để nhấn mạnh thành tựu bạn đã đạt được trong công việc. Các chỉ số rất quan trọng khi viết CV, nó cho phép người tuyển dụng đánh giá khả năng của bạn liệu có đáp ứng được kỳ vọng công việc hay không. Các chỉ số có thể được lấy từ một số lĩnh vực:

SEO và traffic 

Kết quả chiến dịch Marketing

Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi

Ví dụ:

– Triển khai SEO và tối ưu các kênh chuyển đổi, tạo ra 170 nghìn traffic mỗi tháng và 500 triệu doanh thu hàng tháng

– Theo dõi các chiến dịch email, social, tối ưu hóa SEO, giúp tăng trung bình 7% khách hàng mỗi tháng.

– Tạo báo cáo phễu paid marketing, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi tăng 210%. 

Kỹ năng Digital Marketing

Có hai loại kỹ năng, kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Các kỹ năng cứng dành riêng cho công việc, như A/B testing hoặc Google Analytics. Kỹ năng mềm là những kỹ năng chung mà nhà tuyển dụng đánh giá cao trong hầu hết các công việc, như làm việc nhóm hoặc giao tiếp.

Mặc dù, kỹ năng mềm cũng không kém phần quan trọng, tuy nhiên trong CV Digital Marketing, bạn chỉ nên liệt kê các kỹ năng chính là chủ yếu  là quan trọng, nhưng sơ yếu lý lịch tiếp thị kỹ thuật số của bạn nên chứa hầu hết các kỹ năng cứng.

Kỹ năng cứng

– Quảng cáo trên mạng xã hội (Social media advertising)

– Nhận biết thương hiệu (Brand awareness)

– Google Analytics

– Chiến dịch Email Marketing (Email campaigns )

– Tạo khách hàng tiềm năng (Lead generation)

– Các kênh chuyển đổi (Conversion funnels)

– SEO/SEM

– HubSpot

– Microsoft Excel, Google Sheets

– Salesforce

– Paid acquisition (Facebook, Instagram, AdWords, Youtube)

Các kỹ năng mềm bao gồm:

– Kỹ năng giao tiếp (Communication)

– Làm việc nhóm (Teamwork Skill)

– Làm việc độc lập (Work Independently)

Trên đây là một số kỹ năng cứng và kỹ năng mềm được sử dụng trong Digital Marketing. Tuy nhiên, còn nhiều kỹ năng khác mà nhà tuyển dụng có thể đang tìm kiếm. Đọc kỹ phần mô tả công việc, liệt kê 6 – 10 kỹ năng là vừa đủ để giúp thông tin đủ ngắn gọn và hấp dẫn. 

Giáo dục và chứng chỉ

Đối với vị trí Digital Marketing, kinh nghiệm làm việc quan trọng hơn bằng cấp. Tuy nhiên, đây sẽ làm điểm cộng cho bạn. 

Bạn có thể bỏ qua việc liệt kê bằng tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, nếu có bằng thạc sĩ, hãy bao gồm cả bằng cử nhân và liệt kê chúng theo thứ tự thời gian đảo ngược.

Đối với trình độ học vấn, bạn chỉ cần liệt kê những điều cơ bản:

– Tên trường cao đẳng hoặc đại học

– Bằng cấp đạt được

– Chuyên ngành

– Năm tốt nghiệp

Chứng chỉ không thể thay thế được bằng cấp, nhưng chúng là điểm cộng. Một số nhà tuyển dụng yêu cầu bạn có một số chứng chỉ nhất định. Bạn có thể lấy chứng chỉ thông qua các khóa học của Google, Coursera, Facebook, YouTube,… Bạn nên liệt kê chứng chỉ một cách ngắn gọn ở thanh bên hoặc cuối CV. 

Bạn có cần thêm dự án hoặc sở thích vào CV không?

Kỹ năng Digital Marketing

Hầu hết CV không bao gồm các dự án, nhưng đôi khi chúng có thể hữu ích để cung cấp cho nhà tuyển dụng thêm thông tin về bạn, đặc biệt nếu bạn còn thiếu kinh nghiệm làm việc.

Nếu bạn muốn thêm Dự án mình đã tham gia vào CV Digital Marketing, hãy coi các dự án như đối với phần kinh nghiệm làm việc và liệt kê ba đến sáu gạch đầu dòng dưới mỗi mục. Giống như các gạch đầu dòng về kinh nghiệm làm việc, các gạch đầu dòng về dự án sẽ thể hiện vai trò và thành tích của bạn trong dự án.

Các dự án có thể là chiến lược Digital Marketing cho doanh nghiệp nhỏ đến việc tạo và SEO blog cá nhân.

Bạn nên cân nhắc việc thêm mục Sở thích vào CV nếu mô tả công việc đề cập đến tầm quan trọng của việc phù hợp với văn hóa công ty. Lựa chọn những sở thích và thú vui mà bạn có thể chứng minh một cách thông minh về sự phù hợp với công việc nếu được hỏi trong cuộc phỏng vấn.

Ví dụ, là một Digital marketer, việc “Thích thử ẩm thực của các quốc gia” chứng tỏ bạn là một người sẵn sàng suy nghĩ sáng tạo và không ngại thử những điều mới. Hoặc việc “chơi bóng rổ” trong suốt thời gian học đại học cho thấy khả năng cân bằng thời gian và nỗ lực để trở nên toàn diện của bạn. 

Điều chỉnh CV Digital Marketing cho phù hợp với từng công việc

Điều chỉnh CV cho phù hợp với từng vị trí công việc mà bạn ứng tuyển. Bao gồm phần mục tiêu/ tóm tắt công việc, phần kỹ năng và các gạch đầu dòng kinh nghiệm làm việc của bạn.

Hãy đọc kỹ mô tả công việc, lựa chọn từ khóa mà vị trí yêu cầu và khéo léo đề cập trong CV. Điều này giúp nhà tuyển dụng nhận thấy bạn có các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết. 

Đảm bảo CV hoàn hảo nhất

Cuối cùng, hãy xem xét lại CV lần cuối hoặc nhờ một người bạn kiểm tra để tránh những lỗi sai về chính tả. Đảm bảo CV Digital Marketing thật hoàn hảo trước khi gửi nó đến tay nhà tuyển dụng. 

Lời kết

freeC xin tổng hợp một số thông tin cho bạn đọc:

 • Định dạng CV rất quan trọng và định dạng theo trình tự thời gian đảo ngược là lựa chọn được nhà tuyển dụng yêu thích. Đồng thời, tiêu đề nội dung cũng cần được quan tâm.
 • Mục tiêu/ tóm tắt công việc là không bắt buộc.
 • Liệt kê kinh nghiệm với ngôn ngữ tích cực, sử dụng chỉ số để nêu bật kỹ năng và thành tựu của bạn. 
 • Các kỹ năng phục vụ cho công việc, đặc biệt là những kỹ năng được liệt kê trong bản mô tả công việc có trọng lượng hơn các kỹ năng mềm.
 • Dự án và sở thích có thể phù hợp nếu bạn còn thiếu kinh nghiệm.
 • Tùy chỉnh CV cho phù hợp với vị trí mà bạn đang ứng tuyển, kiểm tra kỹ CV trước khi gửi cho nhà tuyển dụng. 

CV Digital Marketing là một “cộng sự” tuyệt vời giúp ứng viên ghi điểm với nhà tuyển dụng tiềm năng. Thông qua bài viết trên, freeC mong muốn các ứng viên sẽ biết cách viết một CV Marketing English chuyên nghiệp; giúp các bạn đủ sức tạo ra điểm khác biệt dưới sức ép cạnh tranh cao của thị trường tuyển dụng. 

Hi vọng những mẹo viết CV của Digital Marketing mà FreeC đề cập trên đây sẽ góp phần giúp bạn đạt được công việc trong mơ của mình. Tạo ngay CV online cùng FreeC TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan

cv online marketing
Related posts
Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior Human Resource có gì? Mẫu và Các câu hỏi thường gặp - Phần 3

Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior HR có gì? Cách viết và các lưu ý quan trọng - Phần 2

Mẹo viết CV

Chia sẻ Mẫu CV xin việc viết tay và Cách trình bày ấn tượng

Kỹ năngMẹo viết CV

Objective trong CV là gì? Cách viết Mục tiêu CV ấn tượng