FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

IT/Phần MềmMẹo viết CV

Mẫu CV IT dành cho dân lập trình viên (có tiếng Việt và tiếng Anh)

Mẫu CV IT được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ có gì khác nhau? Một mẫu IT CV cho dân lập trình sẽ được viết như thế nào? Xem bài viết sau đây để check các mẫu CV cho IT ấn tượng nhé! 

Bản 1 – Mẫu CV vị trí IT 

Mẫu CV xin việc IT tiếng Việt 

THÔNG TIN LIÊN HỆ  

TRẦN ANH HUY 

[email protected]  

(+84) 862 699 489  

Hồ Chí Minh, Việt Nam  

LinkedIn  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  

Security Operation 

FreeC Asia  

2018 – 2021, Hồ Chí Minh  

 • Theo dõi, giám sát các hệ thống bảo mật thông tin – dữ liệu về dự án cho công ty  
 • Điều tra, báo cáo các sự cố phát sinh do các hoạt động độc hại gây ra và xác định mức độ, tình trạng; nhằm tìm ra giải pháp xử lý phù hợp 
 • Ghi nhận lại các sự kiện bảo mật hàng ngày; phân tích phạm vi rủi ro để thiết lập kế hoạch kiểm soát hiệu quả 

Network Operation Monitoring 

FreeC Asia  

2015 – 2017, Hồ Chí Minh  

 • Đánh giá, hiệu chỉnh và cải tiến hệ thống dữ liệu dựa trên nguồn thông tin nền tảng; tối ưu mức chi phí dùng trong các vấn đề sửa lỗi; tái thiết lập nguồn dữ liệu; giúp gia tăng hiệu suất làm việc 
 • Hợp nhất các hệ thống bán vé, cải thiện tỷ lệ giao tiếp với khách hàng và doanh thu vé lên 16% 
 • Thực hiện các thao tác chèn SQL và quét cổng 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP  

Chuyên gia về lĩnh vực IT với hơn 4 năm kinh nghiệm trong ngành An toàn thông tin và Pháp y kỹ thuật số (Information Security & Digital Forensics). Hiểu biết chuyên sâu với nhiều loại phần mềm bảo mật, kỹ thuật, mạng thông tin và hệ điều hành. Có bằng Cao đẳng về Information Security and Digital Forensics. 

GIÁO DỤC  

2013 – 2017 | Đại học FPT 

Cử nhân Công nghệ Thông tin 

GPA: 3,64 

KỸ NĂNG  

 • McAfee SIEM/EPO/NSM 
 • FireEye CMS/ETP 
 • OllyDbg / WinDbg / GBD 
 • DNS Servers, Mail Server 
 • Windows XP, Vista, 7, 8, Linux 
mẫu cv it
mẫu cv it bản 1 – 1

Mẫu CV xin việc IT tiếng Anh 

CONTACT INFORMATION 

TRAN ANH HUY 

[email protected]  

(+84) 862 699 489  

Hồ Chí Minh, Việt Nam  

LinkedIn  

WORD EXPERIENCE 

Security Operation 

FreeC Asia  

2018 – 2021, Hồ Chí Minh 

 • Monitor and supervise information security systems – data about the project for the company 
 • Investigate and report incidents arising from malicious activities and determine the level and status; to find the right solution. 
 • Record daily security events; Analyze the scope of risks to establish an effective control plan 

Network Operation Monitoring 

FreeC Asia 

2015 – 2017, Ho Chi Minh  

 • Evaluate, calibrate and improve data systems based on background information sources; optimize the cost level used in error correction problems; re-establish data source; help increase productivity 
 • Consolidate ticketing systems, improve customer communication rates and ticket revenue by 16% 
 • Perform SQL inserts and port scans 

CAREER GOALS 

IT specialist with more than 4 years of experience in Information Security & Digital Forensics. In-depth understanding of a wide range of security software, engineering, information networks and operating systems. Possess a Diploma in Information Security and Digital Forensics 

EDUCATION 

2013-2017 | FPT University 

Bachelor of Information Technology 

GPA: 3,64 

SKILLS 

 • McAfee SIEM/EPO/NSM 
 • FireEye CMS/ETP 
 • OllyDbg / WinDbg / GBD 
 • DNS Servers, Mail Server 
 • Windows XP, Vista, 7, 8, Linux 
mẫu cv it
mẫu cv cho it bản 1 – 2

Bản 2 – Mẫu CV IT 

Mẫu CV xin việc IT tiếng Việt 

THÔNG TIN LIÊN HỆ  

PHAN THÀNH PHÁT 

[email protected]  

(+84) 847 629 489  

Hồ Chí Minh, Việt Nam  

LinkedIn  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC  

UI Developer 

FreeC Asia  

2018 – 2021, Hồ Chí Minh  

 • Đã thực hiện hiệu quả hơn 40 dự án phát triển UI, bao gồm phân tích, đánh giá các vấn đề về giao diện người dùng. Tạo ra các giải pháp có thể quản lý, kiểm soát chất lượng để đạt được các mục tiêu và yêu cầu kinh doanh của khách hàng 
 • Quản lý, cố vấn đào tạo cho 4+ nhà phát triển UI cơ sở nhằm nâng cao kiến thức của họ về việc thiết lập các mục tiêu; định hướng phát triển dự án; ưu tiên và phân phối UI phù hợp với từng sản phẩm trong từng giai đoạn 
 • Sử dụng jQuery, AJAX và AngularJS để tái thiết kế chức năng giao diện người dùng của các ứng dụng đa luồng chạy trên nền tảng điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị màn hình cảm ứng khác 

UI Developer 

FreeC Asia  

2015 – 2017, Hồ Chí Minh  

 • Thiết kế giao diện và luồng tương tác cho hơn 50 ứng dụng phần mềm nổi bật trên thị trường (với nhiều kích thước màn hình khác nhau)  
 • Đã tạo cấu trúc thông tin và dữ liệu kết hợp với thiết kế tương tác, thiết kế trực quan và phát triển điều hướng cho website ổn định, hiệu quả hơn  
 • Tiến hành thử nghiệm và thực hiện các báo cáo về giao diện người dùng và dịch vụ; phát hiện các rủi ro và thảo luận nhiều giải pháp xử lý 

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP   

>>> Việc làm IT toàn quốc lương cao

Trở thành một nhà phát triển giao diện người dùng sáng tạo. Có chuyên môn tốt trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua việc triển khai các quy trình sáng tạo, đổi mới và phát triển giao diện người dùng liền mạch. Thành công trong việc thúc đẩy sự tương tác của người dùng đối với các đối tác lớn; thương hiệu nổi tiếng. Lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm phát triển với các kế hoạch cố vấn, đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. 

GIÁO DỤC  

2013 – 2017 | Đại RMIT 

Cử nhân Công nghệ Thông tin 

GPA: 3,42 

KỸ NĂNG  

 • AJAX 
 • HTML, CSS, 
 • OllyDbg / WinDbg / GBD 
 • Adobe Creative Suite 
 • Windows XP, Vista 
mẫu xin việc lập trình viên
mẫu cv it bản 2 – 1

Mẫu CV xin việc tiếng Anh 

CONTACT INFORMATION 

PHAN THANH PHAT 

[email protected]  

(+84) 847 629 489  

Hồ Chí Minh, Việt Nam  

LinkedIn  

WORK EXPERIENCE 

UI Developer 

FreeC Asia  

2018 – 2021, Hồ Chí Minh  

 • Effectively executed over 40 UI development projects, including analysis and evaluation of user interface issues. Create manageable, quality control solutions to achieve client’s business goals and requirements 
 • Manage, mentor and train 4+ junior UI developers to increase their knowledge them about setting goals; project development orientation; Prioritize and deliver product-appropriate UI in each phase 
 • Use jQuery, AJAX, and AngularJS to redesign the UI functionality of multi-threaded mobile, desktop and mobile apps boards and other touch screen devices 

UI Developer 

FreeC Asia  

2015 – 2017, Hồ Chí Minh  

 • Design interface and interaction flow for more than 50 prominent software applications in the market (with various screen sizes) 
 • Created information and data structures combined with interaction design, online design Review and develop navigation for a more stable, efficient website 
 • Conduct testing and make reports on user interface and services; detect risks and discuss many solutions 

CAREER GOALS  

Become an innovative user interface developer. Has strong expertise in optimizing user experience through implementing seamless user interface creation, innovation and development processes. Success in promoting user interaction for major partners; famous brands. Taking customer experience as the focus of development with consulting, training, and long-term development strategies. 

EDUCATION 

2013 – 2017 | RMIT University 

Bachelor of Information Technology 

GPA: 3,42 

SKILLS 

 • AJAX 
 • HTML, CSS 
 • OllyDbg / WinDbg / GBD 
 • Adobe Creative Suite 
 • Windows XP, Vista 
mẫu xin việc lập trình viên
mẫu cv vị trí it bản 2 – 2

Lời kết 

Mẫu CV xin việc IT đã được freeC trình bày cụ thể thông qua bài viết. Mong rằng các ứng viên sẽ nắm được cấu trúc; tham khảo để mẫu CV IT của mình được hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn.  

Đừng quên theo dõi freeC để nhận được các thông tin bổ ích về hành trình phát triển sự nghiệp; kỹ năng chuyên môn. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! 

Có thể bạn quan tâm:

tạo cv online

Related posts
Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior Human Resource có gì? Mẫu và Các câu hỏi thường gặp - Phần 3

Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior HR có gì? Cách viết và các lưu ý quan trọng - Phần 2

Mẹo viết CV

Chia sẻ Mẫu CV xin việc viết tay và Cách trình bày ấn tượng

Kỹ năngMẹo viết CV

Objective trong CV là gì? Cách viết Mục tiêu CV ấn tượng