FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

IT/Phần MềmPhát Triển Sự Nghiệp

Học Angular ở đâu? Tổng hợp các nguồn học Angular uy tín, hiệu quả

Học Angular ở đâu? Đâu là những nguồn tài liệu học về Angular chất lượng nhất. Trong bài viết hôm nay, freeC sẽ chia sẻ với các bạn những website, khóa học hiệu quả và miễn phí.

Website/ khóa học về Angular JS   

học angular
học về angular (source: freepik)

Học về Angular JS Online

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Khám phá cách sử dụng các khả năng CRUD (Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa) thông qua ràng buộc phạm vi.
 • Tìm hiểu về ràng buộc dữ liệu, bộ điều khiển và tạo ứng dụng đơn giản.
 • Khám phá những lợi ích của việc sử dụng Angular.
 • Hiểu về dịch vụ HTTP.

Link website: https://freetuts.net/hoc-angularjs

Học AngularJs cơ bản và nâng cao

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Tìm hiểu cơ bản; cách sử dụng trong các dự án IDE.
 • Tìm hiểu lý do tại sao việc sử dụng chỉ thị tùy chỉnh lại quan trọng.
 • Trở nên thông thạo thuật ngữ
 • AJAX
 • Viết mã AngularJS nhanh hơn, tốt hơn và cuối cùng tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng các thành phần có thể tái sử dụng.

Link website: https://vietjack.com/angularjs/

AngularJS căn bản 

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Tổng quan về khóa học lập trình căn bản cho người mới bắt đầu
 • Cách cài đặt vào trang HTML
 • Làm việc hiệu quả với các chỉ thị, cách hoạt động của scope, filter và tìm hiểu về Model-View-Controller

Link website: 

https://www.codehub.com.vn/AngularJS-Co-Ban

Website/ khóa học về Angular 2 

Khóa học về Angular 2 căn bản

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Tổng quát về các thành phần và kiến trúc
 • Các thành tố và vận dụng phân tích thực tế thông qua các ví dụ về dự án 
 • Định hướng và kết thúc khóa học

Link website: https://tedu.com.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-angular2-can-ban-10.html

Khóa học Angular 2 tại ZendVN

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Tổng quan về khóa học lập trình
 • Các thành tố cấu tạo và mối quan hệ giữa chúng
 • Luồng dữ liệu và trình cung cấp
 • Phân tích ví dụ minh họa và bài tập dự án thực tế
 • Các cập nhật bổ sung kiến thức cho cấp bậc mới

Link website: 

https://www.zendvn.com/mien-phi-lap-trinh-angular-2x-va-angular-4x-12

Angular Step by Step for beginners

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Mô hình phía máy khách và ứng dụng một trang 
 • Các triết lý cơ bản và nghiên cứu sự khác biệt
 • TypeScript và những gì nó có thể cung cấp cho môi trường phát triển, b
 • Luồng dữ liệu và trình cung cấp
 • Phép nội suy và liên kết sự kiện cũng như cách kết hợp chúng để có liên kết 2 chiều
 • Cách kết hợp tất cả các chức năng để tạo ra một ứng dụng web hoạt động

Link website: 

https://alison.com/fr/cours/introduction-a-l-angulaire-2

Website/ khóa học Angular 4 

 1. Lập trình Angular 4x cơ bản

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Khóa học sẽ giúp học viên có kiến thức cơ bản
 • Biết cách cài đặt cho ứng dụng.
 • Xây dựng các ứng dụng cơ bản.

Link website: https://edumall.vn/khoa-hoc/lap-trinh-angular-4x-co-ban 

Learn Angular 4 from Scratch

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được: 

 • Cài đặt ứng dụng với CLI
 • Hiểu các thành phần
 • Tích hợp hoạt ảnh giao diện người dùng
 • Tạo dịch vụ
 • Triển khai ứng dụng
 • Tạo kiểu cho giao diện người dùng Angular
 • Hiểu liên kết dữ liệu

Link website: 

https://www.udemy.com/course/learn-angular-from-scratch

 Getting Started with Angular 2+

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Kiến ​​thức cơ bản về cách xây dựng một ứng dụng đơn giản nhưng trong thế giới thực
 • Cách sử dụng một số tính năng phổ biến nhất, bao gồm các thành phần, chỉ thị, biểu mẫu, HTTP và hơn thế nữa!
 • Cấu trúc của một ứng dụng và cách các thành phần kết hợp với nhau.
 • Cách sử dụng các dịch vụ
 • Cách thực hiện các yêu cầu XHR bằng cách sử dụng mô-đun Http

Link website: 

https://www.udemy.com/course/getting-started-with-angular-2

Website/ khóa học về Angular 6 

Khóa học về Angular 6 – Tìm hiểu cách tạo các ứng dụng Angular

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Những kiến thức cốt lõi quan trọng nhất
 • Tích hợp hoạt ảnh giao diện người dùng
 • Cách sử dụng Angular cho các nền tảng web, mobile, app
 • Cách kết hợp tất cả các chức năng để tạo ra một ứng dụng web hoạt động

Link website: 

Học Angular 6 – Tìm hiểu cách tạo các ứng dụng Angular

 Ultimate Learn in 60 Minutes – Free Beginners Crash Course

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Cài đặt với CLI
 • Hiểu và tạo các thành phần 
 • Hiểu và tạo các dịch vụ 
 • Làm việc với HTML & CSS
 • Làm việc với Routing
 • Làm việc với HTTP Client
 • Animation 

Link youtube: 

Tìm hiểu Angular – Khóa học hướng dẫn đầy đủ

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được

 • Thiết lập dự án bằng CLI
 • Hiểu và tạo các thành phần 
 • Hiểu và tạo các dịch vụ 
 • Kiến thức về các tính năng hỗ trợ trong
 • Làm việc với HTML & CSS trong
 • Dự án thực tế

Link youtube:  

Website/ khóa học Angular 7 

>>> Xem thêm: tuyển dụng angular

Angular for Beginners Course (includes FREE E-Book – Updated to Angular 13)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Mã trong kho lưu trữ Github 
 • Kiến thức về các tệp ZIP, cách tải và vận hành, xử lý ứng với các thành tố khác
 • Nắm bắt tốt, hiệu quả các tính năng thường được sử dụng nhất

Link website: 

https://www.udemy.com/course/angular-for-beginners-course

Angular Learn Angular 7 in 50 Minutes – A Free Beginner’s Crash Course

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được

 • Cài đặt & CLI 
 • Tạo khuôn mẫu,  tạo kiểu 
 • Các thành phần
 • Liên kết sự kiện, liên kết thuộc tính, dịch vụ 
 • Ứng dụng khách HTTP 

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5wtnKulcquA 

Master Angular 7 in 10 hours | Angular 7 Tutorials

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Nắm bắt các điều kiện tiên quyết đối
 • Tổng quan kiến thức về
 • Các tính năng của
 • Kiến trúc MVC
 • So sánh giữa Angular và AngularJS
 • Một số khái niệm khác nhau bao gồm các thành phần, mô-đun, trình trang trí,…

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yCgnbplgR3Q 

Website/ khóa học Angular 8 

Angular 8 – The Complete Guide (2020 Edition) Udemy EngSub

học angular
học lập trình (source: freepik)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Tổng quan kiến thức
 • Mối quan hệ và tính phát triển các ứng dụng web hiện đại, phức tạp, 
 • Tìm hiểu đầy đủ kiến trúc đằng sau một ứng dụng
 • Cách sử dụng ứng dụng và kiến thức các nguyên tắc cơ bản của

Link drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/13-tsIhD6gepoAekZqEoFvhWz1KO7JKJT

 Learn Angular 8 from Scratch for Beginners – Crash Course

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Tổng quan cơ bản nhất về
 • Cách cài đặt
 • Tạo khuôn mẫu cơ bản
 • Liên kết dữ liệu, liên kết kiểu và Lớp – Bộ định tuyến
 • Tìm nạp dữ liệu từ một API với ứng dụng khách http 
 • Cách vận hành và triển khai 

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_TLhUCjY9iA 

Học Angular 8+ qua các ví dụ thực tế (project based)

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Các thay đổi mới nhất về
 • Kiến thức tập trung về framework, Material và CLI. 
 • Cấu hình cấu trúc và cách tạo lập landing pages 
 • Cách vận hành và phát triển
 • Dự án thực tế

Link youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HTcHRoToX8&list=PLlahAO-uyDzJ2tRFJ8hFkiPf6xuSg9IQa

Website/ khóa học về Angular 9 

Angular 9 Tutorial For Beginners

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được:

 • Cách tạo các ứng dụng nhỏ/vừa/lớn
 • Hướng dẫn cách cài đặt và các thuật ngữ cơ bản
 • Mối quan hệ giữa các thành tố
 • Lịch sử phiên bản, hành trình nâng cấp và các vấn đề liên quan
 • Dự án thực tế với các phân tích cụ thể

Link youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=f3CcneXbJk8&list=PLp50dWW_m40WYX5tynzpPf0a3ZgjGT1bI

Học lập trình Angular 9 – Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt

Kiến thức đạt được:

 • Cách tải và khởi động
 • Kiến thức tổng quan
 • Các thành tố quan trọng
 • Databinding trong và vấn đề chỉ thị (Chỉ bao gồm các chỉ thị được tích hợp sẵn).
 • Dự án thực tiễn

Link youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiNjao7yG414jM-CS3qVGMvlyKU0kDOkz

Angular 9 Tutorial

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

Kiến thức đạt được

 • Tổng quan kiến thức
 • Các tính năng được nâng cấp
 • Tính năng nổi bật
 • Cách cấu hình ứng với nhiều trường hợp
 • Nắm bắt tốt, hiệu quả các tính năng thường được sử dụng nhất
 • Dự án thực tế có ví dụ phân tích

Link youtube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8p2I9GklV45GP23mlinXabp4d4ASdtzK

Cách học Angular hiệu quả 

Sử dụng một trình soạn thảo mã thân thiện với TypeScript

Bạn nên chọn một trình soạn thảo mã để phát triển Angular 2. Điều này giúp TypeScript được điều chỉnh theo hướng mặc định (hoặc thông qua một plugin; và cân nhắc để phát triển JavaScript hiện tại

Visual Studio Code, Atom hoặc WebStorm dường như là những lựa chọn lý tưởng hiện nay. Mặc dù bạn có thể yêu thích một trình soạn thảo khác. Nhưng việc bắt đầu với Angular 2 có thể sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng một trong những trình soạn thảo này.

Cần tìm hiểu kỹ các bên thứ 3

học angular
học lập trình (source: freepik)

Khi bạn đã học Node, npm và TypeScript (và có khả năng là một trình soạn thảo mã mới); điều tiếp theo bạn cần tìm hiểu sâu hơn là các bên phụ thuộc của Angular 2, tương ứng vào các zones.js, reflect-metadata, và RxJS.

Đối với RxJS, bạn hãy xem xét và phân tích kỹ hơn về nó. Nó được xác nhận bởi dự án Angular 2; và đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển ứng dụng khi xử lý các phản hồi HTTP trên máy khách.

Thử nghiệm giả định và lấy ý kiến

Việc thử nghiệm các dự án phát triển từ Angular 2 giúp bạn biết được hiệu quả và cả những vấn đề phát sinh từ dự án. Các công cụ kiểm tra được sử dụng trong quá trình này cũng đã đánh giá một phần các tài liệu và quy trình viết mã.

Học tập hiệu quả cần các bạn phải thực hành và đây là cơ hội để làm điều đó. Nếu có cơ hội,, hãy thử trải nghiệm và lấy các ý kiến; nắm bắt trước tiềm năng và các rủi ro có thể giúp quá trình học tập, tích lũy kiến thức của bạn tốt hơn.

Lời kết

Học về Angular sẽ là một quá trình không mấy dễ dàng. Bạn cần xác định rõ đâu là mục tiêu cần đạt đến. Từ đó lập ra kế hoạch để bản thân phát triển một cách tốt nhất. Lộ trình học của bạn sẽ thật sự hoàn hảo nếu bạn biết mình làm gì; và làm điều đó như thế nào! freeC mến chúc các bạn sẽ thật thành công!

Có thể bạn quan tâm:

trang tuyển dụng việc làm

Related posts
IT/Phần MềmTìm việc

Hệ thống nhúng là gì? 5 Bước trở thành kỹ sư lập trình nhúng

Kinh nghiệm phỏng vấnKỹ năngPhát Triển Sự Nghiệp

Cách trả lời mail xác nhận phỏng vấn và 4 ví dụ rõ ràng

IT/Phần MềmKinh nghiệm phỏng vấnTìm việc

Các câu hỏi phỏng vấn JAVA cốt lõi và Mẫu trả lời ấn tượng

Phát Triển Sự Nghiệp

Quy trình Acecook tuyển dụng như thế nào? Đánh giá ưu và nhược điểm