FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Mẹo viết CV

Cách viết CV Công nghệ thông tin có Mẫu cho bạn sao chép

Nếu bạn muốn làm trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin, hãy viết một bản CV Công Nghệ Thông Tin hoàn hảo để nâng cao khả năng trúng tuyển của bạn. Trong bài viết này, freeC sẽ hướng dẫn cách viết CV và tặng bạn 2 mẫu (tiếng Việt và tiếng Anh) để tham khảo.

Với freeC, bạn có thể dễ dàng tạo CV online trong vài phút và tải xuống miễn phí ở định dạng PDF. Thu hút nhà tuyển dụng và đạt được công việc mơ ước của bạn với một bản CV hoàn hảo ngay hôm nay!

Mục Lục

Cách viết CV Công nghệ thông tin “chuẩn không cần chỉnh”

1. Đọc mô tả công việc

Trước khi bạn bắt đầu gửi CV, điều quan trọng là bạn phải đọc mô tả công việc (JD) để hiểu biết những thông tin nào cần đưa vào CV. 

Thông thường, một bản mô tả công việc bao gồm thông tin về Trình độ học vấn, các Kỹ năng cần thiết và Đầu việc hàng ngày. Nó giúp bạn xác định các từ khóa để thêm vào CV của mình.

>>> Xem thêm Mô tả công việc của nhân viên Công Nghệ Thông Tin chi tiết

Công Nghệ Thông Tin
Nguồn ảnh: mekonglogistics

2. Phần thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ của bạn nằm ở đầu CV và đóng vai trò như một tiêu đề CV. Nó giúp Nhà tuyển dụng dễ dàng liên hệ với bạn sau khi đã đọc CV. 

Phần tiêu đề này gồm:

 • Họ và tên của bạn
 • Chức danh công việc
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Thành phố
 • Một trang web hoặc Portfolio (tùy ý bạn)

Ví dụ tiếng Việt

Đặng Trường Duy
IT support team supervisor
0853569919
[email protected]
Quận 1, Hồ Chí Minh

Ví dụ phần tiêu đề trong CV Công Nghệ Thông Tin bằng tiếng Anh

Duy Dang Truong
IT support team supervisor
+84 853569919
[email protected]
District 1, Ho Chi Minh

3. Viết một Bản tóm tắt chuyên nghiệp

Phần tiếp theo cũng là phần quan trọng nhất – bản tóm tắt chuyên môn. Đoạn này, bạn nên viết từ 2 – 3 câu ngắn gọn nói về chức danh công việc, các thành tích, kỹ năng, và bằng cấp nổi bật nhất của bạn. 

Bản tóm tắt này mô tả về những gì bạn có thể mang lại cho công ty hoặc những đạo đức làm việc của bạn.

>>> Xem thêm Cơ hội việc làm của ngành Công Nghệ Thông Tin [cập nhật mới nhất]

Ví dụ tiếng Việt

TÓM TẮT CHUYÊN MÔN

Chuyên gia IT với hơn 2 năm kinh nghiệm về coding, cài đặt phần mềm và quản lý nhóm. Được chứng nhận là Project manager với một số khả năng develop tốt. Tìm cơ hội áp dụng các kỹ năng vào vai trò một IT manager.

Ví dụ tiếng Anh

SUMMARY

IT expert with more than 2 years of experience in coding, software installation, and team management. Certified as a Project manager with some good development capabilities. Look for opportunities to apply your skills as an IT manager.

4. Liệt kê kinh nghiệm làm việc của bạn

Thông tin mà Nhà tuyển dụng (NTD) muốn thấy nhất là kinh nghiệm làm việc trước đây của bạn. Những trách nhiệm trong quá khứ giúp chứng tỏ năng lực của bạn. Qua đó mà NTD biết rằng bạn đã có kinh nghiệm ở vị trí đang ứng tuyển. 

Khi viết phân kinh nghiệm làm việc, tốt nhất bạn nên dùng các con số và chi tiết cụ thể để Nhà tuyển dụng có thể đánh giá mức độ quan trọng cũng như hiệu suất làm việc của bạn ở các vị trí trước đây.

Nếu bạn là sinh viên Công Nghệ Thông Tin mới ra trường, hãy đọc bài:

Ví dụ về kinh nghiệm làm việc tiếng Việt

KINH NGHIỆM

IT support team supervisor | Freecracy

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 5 năm 2020- Hiện tại 

 • Tổ chức và giao nhiệm vụ cho một nhóm gồm 20 IT support specialists
 • Hỗ trợ khách hàng nội bộ để đảm bảo các dự án đáp ứng các thông số kỹ thuật của họ
 • Lập kế hoạch và thực hiện quản lý dự án để cung cấp các dự án IT phức tạp một cách kịp thời

Ví dụ về kinh nghiệm làm việc tiếng Anh

EXPERIENCE

IT support team supervisor | Freecracy

Ho Chi Minh City

May 2020- Present

 • Organize and delegate tasks to a team of 20 IT support specialists
 • Internal customer support to ensure projects meet their specifications
 • Plan and execute project management to deliver complex IT projects promptly

5. Kể về trình độ học vấn của bạn

Phần giáo dục, bạn có thể viết bất kỳ bằng cấp nào bạn đã nhận được, nhưng cũng có thể gồm thông tin chi tiết về nghiên cứu hoặc các dự án quy mô lớn mà bạn đã hoàn thành. 

>>> Xem thêm Danh sách chứng chỉ Công Nghệ Thông Tin uy tín nhất hiện nay

Ví dụ tiếng Việt

GIÁO DỤC

Thạc sĩ Khoa học Công nghệ thông tin,  2019

Trường đại học kinh tế ACVB, Hồ Chí Minh

Điểm trung bình 3.7

Cử nhân Khoa học Máy tính, 2014

Trường đại học kinh tế ACVB, Hồ Chí Minh 

Điểm trung bình 3.6

CHỨNG CHỈ

Microsoft certified it professional (MCITP) | 2022

Microsoft 

Ví dụ về trình độ học vấn trong CV Công Nghệ Thông Tin bằng tiếng Anh

EDUCATION

Master of Science in Information Technology, 2019

National Economics University, Ho Chi Minh City

GPA 3.7

Bachelor of Computer Science, 2014

National Economics University, Ho Chi Minh City

GPA 3.6

CERTIFICATE

Microsoft certified it professional (MCITP) | 2022

Microsoft

6. Liệt kê các kỹ năng của bạn trong CV Công Nghệ Thông Tin

Tham khảo bản mô tả công việc để biết những kỹ năng nào cần đặt ở đầu danh sách. Nên viết các kỹ năng liên quan đến vai trò IT cụ thể mà bạn đang ứng tuyển. Điều này giúp Nhà tuyển dụng hiểu được chuyên môn và khả năng của bạn.

Danh sách các kỹ năng

Kỹ năng cứng
 • Bộ định tuyến Router
 • LAN / WAN
 • Cấu hình mạng (Network Configuration)
 • Java, JavaScript, Ruby on Rails
 • Hệ thống CRM
 • Apache, MySQL, RapidMiner
 • CSS, HTML
 • AI, machine learning, Spark
 • Bộ phát triển phần mềm iOS
 • CEH, OSCP
 • Nền tảng thương mại điện tử (ví dụ: Shopify)
 • Oracle, Google Cloud
 • Android, Linux, Windows, macOS 
tạo cv online
Kỹ năng mềm
 • Giao tiếp tốt
 • Phân tích dữ liệu nhạy bén
 • Làm việc nhóm
 • Xử lý sự cố linh hoạt
 • Thuyết trình hiệu quả
 • Kỹ năng tự học
 • Phát triển tư duy sáng tạo
 • Kiên nhẫn

Các ví dụ 

Ví dụ tiếng Việt

CÁC KỸ NĂNG

 • Quản lý dự án
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Các chiến lược Machine learning
 • Dữ liệu và bảo mật mạng
 • Phát triển web
 • Giao tiếp tốt
 • Phân tích dữ liệu nhạy bén
 • Làm việc nhóm
 • Xử lý sự cố linh hoạt
Ví dụ tiếng Anh

SKILLS

 • Project management
 • Programming language
 • Machine learning strategies
 • Data and network security
 • Web development
 • Good communication
 • Sensitive data analysis
 • Working group
 • Flexible troubleshooting

7. Các thông tin liên quan khác

Bạn cân nhắc khi thêm các thông tin khác vào CV. Nếu nó giúp bạn làm nổi bật kỹ năng và kinh nghiệm, hãy thêm vào. Nếu không, hãy tiết kiệm không gian cho các phần khác và tạo khoảng trống để dễ đọc CV.

Bạn có thể thêm thông tin liên quan như:

 • Ấn phẩm
 • Hiệp hội hoặc nhóm nghề nghiệp
 • Học bổng hoặc trợ cấp

>>> Xem thêm Cách kiếm tiền cho sinh viên Công Nghệ Thông Tin đầy đủ nhất

Ví dụ tiếng Việt

CÁC ẤN PHẨM / DỰ ÁN

“Sử dụng Phân tích SWOT trong An ninh Mạng”

Quý 3, 2020 | Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HIỆP HỘI CHUYÊN NGHIỆP

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin VMANDJ

Hà Nội | 2018 – Hiện tại

GIẢI THƯỞNG

Thủ khoa | Trường đại học kinh tế ACVB | 2014

Ví dụ các thông tin khác trong CV Công Nghệ Thông Tin bằng tiếng Anh

PUBLICATIONS / PROJECTS

“Using SWOT Analysis in Cybersecurity”

Quarter 3, 2020 | Journal of Information and Communication Technology

PROFESSIONAL ASSOCIATION

Vietnam Software and Information Technology Services Association

Hanoi | 2018 – Present

AWARD

valedictorian | National Economics University | 2014

Mẫu CV xin việc ngành Công Nghệ Thông Tin

Mẫu CV xin việc ngành Công Nghệ Thông Tin tiếng Việt

Đặng Trường Duy

IT support team supervisor

0853569919

[email protected]

Quận 1, Hồ Chí Minh

Tóm tắt chuyên môn

Chuyên gia IT với hơn 2 năm kinh nghiệm về coding, cài đặt phần mềm và quản lý nhóm. Được chứng nhận là Project manager với một số khả năng develop tốt. Tìm cơ hội áp dụng các kỹ năng vào vai trò một IT manager.

Giáo dục

Thạc sĩ Khoa học Công nghệ thông tin,  2019

Trường đại học kinh tế ACVB, Hồ Chí Minh

Điểm trung bình 3.7

Cử nhân Khoa học Máy tính, 2014

Trường đại học kinh tế ACVB, Hồ Chí Minh 

Điểm trung bình 3.6

Chứng chỉ

Microsoft certified it professional (MCITP) | 2022

Microsoft 

Kinh nghiệm làm việc

IT support team supervisor | Freecracy

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 5 năm 2020- Hiện tại 

 • Tổ chức và giao nhiệm vụ cho một nhóm gồm 20 IT support specialists
 • Hỗ trợ khách hàng nội bộ để đảm bảo các dự án đáp ứng các thông số kỹ thuật của họ
 • Lập kế hoạch và thực hiện quản lý dự án để cung cấp các dự án IT phức tạp một cách kịp thời
IT support specialist | Freecracy

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 2 năm 2018 -Tháng 5 năm 2020

 • Đã cài đặt, duy trì và nâng cấp 15 chương trình mạng
 • Đã viết báo cáo chi tiết về hiệu suất của hệ thống 3 lần mỗi tháng
 • Cộng tác với một nhóm 10 specialists khác để triển khai 2 chương trình phần mềm mới với tỷ lệ thành công 97%

Các kỹ năng

 • Quản lý dự án
 • Ngôn ngữ lập trình
 • Các chiến lược Machine learning
 • Dữ liệu và bảo mật mạng
 • Phát triển web
 • Giao tiếp tốt
 • Phân tích dữ liệu nhạy bén
 • Làm việc nhóm
 • Xử lý sự cố linh hoạt

Các ấn phẩm hoặc dự án

“Sử dụng Phân tích SWOT trong An ninh Mạng”

Quý 3, 2020 | Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hiệp hội chuyên nghiệp

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin VMANDJ

Hà Nội | 2018 – Hiện tại

Giải thưởng

Thủ khoa | Trường đại học kinh tế ACVB | 2014

Mẫu CV xin việc ngành Công Nghệ Thông Tin tiếng Anh

Duy Dang Truong 

IT support team supervisor

+84 853569919

[email protected]

District 1, Ho Chi Minh

Summary

IT expert with more than 2 years of experience in coding, software installation, and team management. Certified as a Project manager with some good development capabilities. Look for opportunities to apply your skills as an IT manager.

Education

Master of Science in Information Technology, 2019

National Economics University, Ho Chi Minh City

GPA 3.7

Bachelor of Computer Science, 2014

National Economics University, Ho Chi Minh City

GPA 3.6

Certificate

Microsoft certified it professional (MCITP) | 2022

Microsoft

Work experience

IT support team supervisor | Freecracy

Ho Chi Minh City

May 2020- Present

 • Organize and delegate tasks to a team of 20 IT support specialists
 • Internal customer support to ensure projects meet their specifications
 • Plan and execute project management to deliver complex IT projects promptly

IT support specialist | Freecracy

Ho Chi Minh City

February 2018 -May 2020

 • Installed, maintained, and upgraded 15 network programs
 • Wrote detailed system performance reports 3 times per month
 • Collaborate with a team of 10 other specialists to launch 2 new software programs with a 97% success rate

Skills

 • Project management
 • Programming language
 • Machine learning strategies
 • Data and network security
 • Web development
 • Good communication
 • Sensitive data analysis
 • Working group
 • Flexible troubleshooting

Publications/projects

“Using SWOT Analysis in Cybersecurity”

Quarter 3, 2020 | Journal of Information and Communication Technology

Professional Association

Vietnam Software and Information Technology Services Association

Hanoi | 2018 – Present

Awards

valedictorian | National Economics University | 2014

Bên trên, blog.freec.asia đã chia sẻ với bạn những kinh nghiệm làm CV Công Nghệ Thông Tin và các mẫu chuyên nghiệp. Hãy áp dụng các mẹo này và cá nhân hóa CV của bạn để trở thành ứng viên nổi bật nhất của nhà tuyển dụng. Chúc bạn sớm nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty mơ ước.

tạo cv online freeC

Có thể bạn quan tâm:

Bài viết có hữu ích với bạn?
Related posts
Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior Human Resource có gì? Mẫu và Các câu hỏi thường gặp - Phần 3

Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior HR có gì? Cách viết và các lưu ý quan trọng - Phần 2

Mẹo viết CV

Chia sẻ Mẫu CV xin việc viết tay và Cách trình bày ấn tượng

Kỹ năngMẹo viết CV

Objective trong CV là gì? Cách viết Mục tiêu CV ấn tượng