FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Kinh nghiệm phỏng vấnPhát Triển Sự NghiệpTìm việc

British Council tuyển dụng Trợ giảng thường hỏi những gì?

Bạn muốn ứng tuyển đợt British Council tuyển dụng trợ giảng, nhưng không biết sẽ gặp những câu phỏng vấn gì? Bài viết dưới đây của freeC là đáp án chung cho tất cả các trung tâm Anh ngữ khi phỏng vấn một ứng viên với vị trí trợ giảng. Tham khảo ngay câu hỏi đầu tiên nào!

Mục Lục

1. Tại sao bạn tin rằng bản thân có thể làm trợ giảng? (Can you describe why you believe you can be a teaching assistant?)

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt

“Khi còn học cấp 3, tôi tham gia tình nguyện trong một hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh tiểu học. Tôi yêu thích công việc này đến nỗi tôi quyết định theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Tôi đã học được rất nhiều điều trong thời gian học đại học, nhưng kinh nghiệm giảng dạy sinh viên của tôi thực sự khiến tôi sẵn sàng trở thành một trợ giảng. Tôi thích ở trong lớp học và làm việc với học sinh ”.

Trợ giảng
Nguồn ảnh: Nottingham

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh

“When I was in high school, I volunteered for an extracurricular activity for elementary school students. I loved the job so much that I decided to pursue a career in education. I learned a lot during college, but my experience teaching students really made me ready to be a teaching assistant. I love being in the classroom and working with students.”

2. Làm thế nào để thuyết phục một học sinh hoàn thành bài tập khi các em không làm? (How would you convince a student to complete an assignment which they didn’t want to do?)

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt

“Nếu học viên chưa hoàn thành bài tập, nhiệm vụ của tôi là xác định lý do và đề nghị các em hoàn thành bài tập; tôi sẽ hỏi họ những câu hỏi để xác định lý do tại sao bạn không muốn làm; sau đó tôi sẽ nói chuyện với họ và giải thích lý do tại sao làm bài tập lại quan trọng và họ nhận được lợi ích gì khi làm nó; nếu cần, tôi nuôi dưỡng thêm động lực để họ hoàn thành; và một khi học viên làm được, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của những gì họ làm và tôi tự hào như thế nào về họ.”

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh

“If students don’t complete the assignment, my job is to identify the reason and get them to complete the assignment; I’ll ask them questions to determine why they don’t want to do it; then I’ll talk to them and explain why doing the assignment is important and what benefits they get from doing it; if needed, I foster extra motivation for them to complete it; and once the student does it. , I emphasize the importance of what they do and how proud I am of them.”

3. Trong tình huống giáo viên làm điều mà bạn rất không ủng hộ, bạn sẽ xử lý như thế nào? (In a situation where the teacher did something that you strongly disagreed with, how would you handle it?)

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt

“Mặc dù điều chưa bao giờ xảy ra với tôi, nếu giáo viên làm điều gì đó mà tôi không đồng ý, tôi sẽ làm vài bước để hiểu rõ hơn tại sao họ làm điều đó; khi có cơ hội, tôi nói chuyện riêng với giáo viên về hành động của họ; điều này có thể giúp giải quyết tình huống; tuy nhiên, nếu không, tôi sẽ giải quyết mối quan tâm của mình với Giám đốc hoặc Hiệu trưởng sau giờ học; tôi hy vọng họ sẽ can thiệp để điều chỉnh hành vi của giáo viên hoặc hiểu biết của tôi về tình huống; trong cả hai trường hợp, các vấn đề sẽ được giải quyết trong phạm vi giáo viên và tôi có thể tiếp tục làm việc cùng họ.”

Giáo viên và trợ giảng nói chuyện
British Council tuyển dụng. Nguồn ảnh: SpunOut

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh

“Although this has never happened to me, if a teacher did something with which I disagree, I would ask why they did it; At the first opportunity, I would have a private conversation with the teacher regarding their actions; This may help to resolve the situation; However, if it didn’t, I would then address my concerns to the department head or the school principal after the class had concluded; I would anticipate that they would intervene to either correct the teacher’s actions or my understanding of the situation; In either case, the issue would be resolved in the teacher, and I could continue to work together.”

4. Khi có một nhóm học sinh gây rối trong lớp bằng cách cười, nói chuyện và các hành vi khác, bạn sẽ xử lý thế nào? (When a group of students disrupts the class by laughing, talking, and other behaviors, how do you handle it?)

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt

“Khi có vấn đề gì xảy ra trong lớp, tôi thực hiện theo quy trình mà tôi đã thống nhất với giáo viên. Nếu có sự xáo trộn trong nhóm, việc đầu tiên tôi làm là tách học sinh ra. Sau đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái gì đó phù hợp với nhiệm vụ kế hoạch bài học của bạn và những thứ mà bạn cần chú ý. Điều này thường giải quyết vấn đề ở trên.”

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh

“When there is a problem in class, I follow the process that I have agreed with the teacher. If there is a disturbance in the group, the first thing I do is separate the students. Then I’ll give you something that matches your lesson plan tasks and the things that need your attention. This usually solves the problem above.”

5. Vai trò của một trợ giảng trong lớp học là gì? (What is the role of a teaching assistant fulfilling in the classroom?)

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Việt

“Vai trò chính của trợ giảng là giảm bớt trách nhiệm cơ bản của giáo viên để quản lý lớp học. Điều này cho phép giáo viên dành nhiều thời gian hơn để kèm cặp học sinh và hỗ trợ trực tiếp. Trợ giảng giúp chấm điểm, phân phát tài liệu và duy trì kỷ luật lớp học. Họ cũng hỗ trợ học sinh làm việc Cá nhân hoặc nhóm. “

British Council tuyển dụng trợ giảng
British Council tuyển dụng. Nguồn ảnh: Tes

Mẫu câu trả lời phỏng vấn mẫu bằng Tiếng Anh

“The primary role of teaching assistants is to relieve teachers of the basic responsibilities required to manage the classroom. This allows teachers to spend more time mentoring students and providing one-on-one support. Teaching assistants help with grading, distributing materials, and maintaining classroom discipline. They also assist students with Individual or group work.”

Bên trên, blog.freeC.asia đã chia sẻ những câu hỏi phỏng vấn Trợ giảng thường gặp. Ngoài British Council tuyển dụng, bạn có thể áp dụng những mẫu câu này để trả lời ở trung tâm Anh ngữ khác. Bên cạnh đó, bạn có thể lấy ý chính từ mẫu của freeC để phần trả lời thêm tính cá nhân hóa.

Có thể bạn quan tâm:

tạo cv online
Related posts
Tìm việc

Tổng hợp việc làm IT & Non-IT, Ứng tuyển ngay!

Tìm việc

Bản tin việc làm IT & Non-IT chất lượng

Tìm việc

Điểm tin Hot Jobs chất lượng

Tìm việc

"Cơn lốc" việc làm IT & Non-IT, Apply ngay!