FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Phát Triển Sự NghiệpTìm việc

ABBank tuyển dụng thường hỏi những câu tiếng Anh gì?

Bạn đang lo lắng khi thấy ABBank tuyển dụng nhưng không biết sẽ nhận được những câu hỏi tiếng Anh nào ngoài bài thi, bài phỏng vấn nghiệp vụ? Nếu đúng như vậy, freeC đã chuẩn bị thay bạn các câu hỏi phỏng vấn ngân hàng thường gặp, không riêng ABBank.

1. Tại sao bạn muốn trở thành một nhân viên ngân hàng? (Why do you want to be a banker?)

Với câu hỏi này, nhà tuyển dụng (NTD) muốn hiểu rõ hơn về động lực làm việc của bạn. Cũng qua đó, NTD muốn xác định bạn có đủ yếu tố để phù hợp với công việc hay không.

Một câu trả lời đầy đủ phải đảm bảo bao gồm:

 • Động lực cơ bản của bạn là gì?
 • Quá trình dẫn bạn đến việc tìm và chọn công việc. (nếu có) 
 • Các yếu tố và đặc điểm khiến bạn phù hợp với công việc này là gì?

Mẫu trả lời tiếng Anh

“The banking industry is one of the fastest-growing business sectors and offers plenty of opportunities for growth. So I always wanted to work in a bank. I was interested in the world of finance and banking and realized that I really wanted to pursue a career in this field.

I am very good at numbers and people skills. I find it most rewarding to work in banking so that I can use and develop my knowledge and problem-solving skills. I am confident that with my skills and passion, I will bring great value to your company.”

ABBank tuyển dụng. Nguồn ảnh: thitruongtaichinhtiente

Mẫu trả lời tiếng Việt

“Ngành ngân hàng là một trong những ngành kinh doanh phát triển nhanh nhất và mang lại nhiều cơ hội để phát triển. Vì vậy, tôi luôn muốn làm việc trong một ngân hàng. Tôi quan tâm đến thế giới tài chính và ngân hàng và nhận ra rằng tôi thực sự muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này.

Tôi rất giỏi về các con số và kỹ năng con người. Tôi thấy việc làm trong lĩnh vực ngân hàng là điều bổ ích nhất để tôi có thể sử dụng và phát triển kiến thức cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề của mình. Tôi tự tin rằng với kỹ năng và niềm đam mê của mình, tôi sẽ mang lại những giá trị to lớn cho quý công ty.”

2. Tại sao bạn chọn ABBank? (Why did you choose ABBank?) 

Người đại diện ABBank tuyển dụng thích những ứng viên có định hướng rõ ràng với sự lựa chọn của họ. Với câu hỏi này, bạn có thể chọn ra một vài điểm bạn thấy ngưỡng mộ hoặc thích thú ở ngân hàng An Bình. Đó có thể là danh tiếng, sản phẩm kinh doanh nổi trội, giá trị của ngân hàng mang lại, hoặc bất cứ thứ gì khác. Ngoài ra, bạn có thể nói rằng bạn là một khách hàng của họ – cách dẫn dắt hấp dẫn.

Mẫu trả lời tiếng Anh

“As I am a customer of your bank and am very satisfied with the products offered here. From my observations as a customer of this bank, I fit the bill and believe I fit the company culture.

I can make a significant contribution to your bank by using my expertise in handling customer transactions, balancing cash drawers, using calculators to calculate daily transactions, and verifying that the signature is correct.

That’s why I love working at your bank, not anywhere else. I applied to two other banks. But if possible, I would immediately apply for a job here instead of interviewing there.”

Mẫu trả lời tiếng Việt

“Vì tôi là khách hàng của ngân hàng bạn và rất hài lòng với các sản phẩm được cung cấp tại đây. Từ quan sát của tôi với tư cách là khách hàng của ngân hàng này, tôi phù hợp với hóa đơn và tin rằng tôi phù hợp với văn hóa công ty.

Tôi có thể đóng góp đáng kể cho ngân hàng của bạn bằng cách sử dụng chuyên môn của mình trong việc xử lý các giao dịch khách hàng, cân đối ngăn kéo tiền mặt, sử dụng máy tính để tính toán các giao dịch hàng ngày và xác minh rằng chữ ký là chính xác.

Đó là lý do tại sao tôi thích làm việc tại ngân hàng của bạn, không phải bất kỳ nơi nào khác. Tôi đã nộp đơn vào hai ngân hàng khác. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ ngay lập tức nộp đơn xin việc ở đây thay vì phỏng vấn ở đó.”

3. Tại sao chúng tôi nên thuê bạn? (Why should we hire you?)

Đây là một câu hỏi khó và bạn không nên trả lời khi chưa có chiến lược. Để trả lời câu hỏi này không mất lòng nhà tuyển dụng mà còn để lại ấn tượng tốt, bạn nên dùng các liệt kê bên dưới trong câu trả lời:

 • Tính cách phù hợp với công việc
 • Kỹ năng giao tiếp và dịch vụ khách hàng xuất sắc
 • Có động lực mạnh mẽ và đam mê làm việc cho ABBank
 • Có kinh nghiệm trong một vị trí tương đương.
 • Các vấn đề liên quan khác…

Bạn có thể đọc mẫu trả lời bên dưới để tìm nguồn cảm hứng cho bạn. Tuy nhiên, bạn nên kể kèm điểm mạnh thật sự (lợi thế cạnh tranh) của bạn để NTD thấy rằng, bạn là “độc nhất vô nhị”. Sau đó, bạn hãy khẳng định lại những gì bạn cống hiến cho ngân hàng của họ khác với những gì mà ứng viên khác mang đến.

Vài cụm từ bạn có thể sử dụng:

 • Have/ has a vast knowledge of…: Có kiến thức rộng về…
 • Passionate about…: Có đam mê về…
 • Interested in…: Có hứng thú về…

Mẫu trả lời tiếng Anh

“You should hire me as a banker as I have extensive industry knowledge and know how to use all financial instruments for clients. I have been passionate about finance for a long time. As you can see on my resume, I have several certificates that demonstrate my skills.

I believe I am ready to provide your customers with the most suitable products and services. I will try to generate great sales every month to prove it. I hope you can give me the opportunity to add something of value to AB BANK.”

ABBank tuyển dụng. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Mẫu trả lời tiếng Việt

“Bạn nên thuê tôi làm nhân viên ngân hàng vì tôi có kiến thức sâu rộng về ngành và biết cách sử dụng tất cả các công cụ tài chính cho khách hàng. Tôi đam mê tài chính từ rất lâu rồi. Như bạn có thể thấy trên sơ yếu lý lịch của tôi, tôi có một số chứng chỉ chứng minh kỹ năng của tôi.

Tôi đã sẵn sàng cung cấp cho khách hàng của ABBANK những sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất. Tôi sẽ cố gắng tạo ra doanh số bán hàng lớn hàng tháng để chứng minh điều đó. Tôi hy vọng bạn có thể cho tôi cơ hội để tăng thêm giá trị cho AB BANK.”

4. Bạn sẽ thuyết phục khách hàng trở thành khách hàng của ngân hàng An Bình như thế nào? (How will you convince customers to become customers of AB Bank?)

Một giao dịch viên giỏi cũng phải là một người bán hàng giỏi. Người đại diện ABBank tuyển dụng muốn biết bạn sẽ bán sản phẩm của họ cho khách hàng như thế nào. 

Bạn có thể trả lời theo hướng:

 1. Hỏi vài câu để tìm hiểu về khách hàng.
 2. Hiểu rõ lợi thế cạnh tranh (USP) của ngân hàng mình. Sản phẩm khác biệt so với đối thủ như thế nào.
 3. Kết nối sản phẩm phù hợp với khách hàng có nhu cầu.

Mẫu trả lời tiếng Anh

“By conversing with customers, I can understand their needs. From there, I will recommend a product that best suits their needs. For example, at my old workplace, my client was a 20-year-old college student. He just got his first job and is looking to open an account.

Based on this information alone, I know we should simplify each process. No minimum balance is required and little or no additional fees. Chances are he wants to open an account for savings, but it’s not limited like a passbook,…

I advised him to open a student bank account. He can choose to deposit the money into a savings account or a checking account. Transfer as much as you want at no cost. Showing my clients that I am listening and have their best interests in mind helps build trust between the client and the bank.”

Mẫu trả lời tiếng Việt

“Bằng cách trò chuyện với khách hàng, tôi có thể hiểu được nhu cầu của họ. Từ đó, tôi sẽ giới thiệu một sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Ví dụ, tại nơi làm việc cũ của tôi, khách hàng của tôi là một sinh viên đại học 20 tuổi. Anh ấy vừa có công việc đầu tiên và đang tìm cách mở một tài khoản.

Chỉ dựa trên thông tin này, tôi biết chúng ta nên đơn giản hóa từng quy trình. Không yêu cầu số dư tối thiểu và ít hoặc không có phí bổ sung. Rất có thể anh ấy muốn mở một tài khoản để tiết kiệm, nhưng nó không bị giới hạn như sổ tiết kiệm, …

Tôi khuyên anh ấy nên mở một tài khoản ngân hàng dành cho sinh viên. Anh ta có thể chọn gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản séc. Chuyển bao nhiêu tùy thích mà không mất phí. Việc cho khách hàng thấy rằng tôi đang lắng nghe và quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ sẽ giúp xây dựng lòng tin giữa khách hàng và ngân hàng.”

5. Bạn có suy nghĩ gì về sự thay đổi trong bối cảnh ngân hàng hiện nay? (What are your thoughts on the change in the current banking landscape?)

Đây lại là một câu hỏi khó để NTD phân loại năng lực của các ứng viên. Để trả lời câu hỏi này, bạn nên tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu chuyên môn và các thông tin mang tính cập nhật trước khi vào phòng phỏng vấn chính thức.

>>> Xem thêm Những câu hỏi khó khi phỏng vấn và mẹo trả lời thuyết phục

Mẫu trả lời tiếng Anh

“The banking industry has been successful in developing new products and innovating in customer service delivery. I think the banking industry will continue to apply technology to products.

Second, most banks try to minimize marketing and distribution costs without compromising customer reach and service quality. With this change, I think socially responsible marketing strategies will be the trend of the future. Various smart marketing channels are also being used to reach more customers, especially Generation Z.”

ABBank tuyển dụng. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Mẫu trả lời tiếng Việt 

“Ngành ngân hàng đã thành công trong việc phát triển các sản phẩm mới và đổi mới trong cung cấp dịch vụ khách hàng. Tôi nghĩ ngành ngân hàng sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ vào các sản phẩm.

Thứ hai, hầu hết các ngân hàng cố gắng giảm thiểu chi phí tiếp thị và phân phối mà không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận khách hàng và chất lượng dịch vụ. Với sự thay đổi này, tôi nghĩ các chiến lược marketing có trách nhiệm với xã hội sẽ là xu hướng của tương lai. Các kênh tiếp thị thông minh khác nhau cũng đang được sử dụng để tiếp cận nhiều khách hàng hơn, đặc biệt là Thế hệ Z.”

Bên trên, blog.freec.asia đã chia sẻ với bạn ABBANK tuyển dụng thường hỏi những câu gì và mẹo trả lời ra sao. Thật ra, các ngân hàng thường hỏi như thế không riêng ngân hàng An Bình. Hy vọng với những cách trả lời trên, bạn có thể phát triển thành câu trả lời của riêng bạn theo cách độc đáo và sáng tạo. Chúc bạn thành công trên con đường đã chọn!

Có thể bạn quan tâm:

Related posts
Tìm việc

Tổng hợp việc làm IT & Non-IT, Ứng tuyển ngay!

Tìm việc

Bản tin việc làm IT & Non-IT chất lượng

Tìm việc

Điểm tin Hot Jobs chất lượng

Tìm việc

"Cơn lốc" việc làm IT & Non-IT, Apply ngay!

Exit mobile version