FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Thị trường lao động

Tóm tắt tin tức thị trường lao động tuần 04 tháng 10 năm 2023

Thị trường lao động tháng 10 năm 2023 có những biến đổi tích cực. số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số lao động đăng ký tăng mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu lao động vẫn cao và có nhiều cơ hội việc làm cho người tìm việc.

Tuy nhiên, thị trường lao động cũng gặp phải một số khó khăn. vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm so với tháng trước và tăng không nhiều so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, thị trường lao động cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế xã hội, như xuất nhập khẩu, du lịch, giá cả, ngân sách nhà nước… Các yếu tố này có thể tạo ra những thách thức và cơ hội cho người lao động và doanh nghiệp trong thời gian tới.

ƯU ĐÃI KHỦNG TRONG THÁNG
freeC Asia “DISCOUNT” lên đến 50% các dịch vụ!

Trên đây là nhận định của freeC Asia về thị trường lao động tuần qua. Nếu anh/chị muốn đọc tóm tắt và trích xuất số liệu từ hai nguồn báo mà chúng tôi đã đọc, hãy xem tiếp phần nội dung sau:

Hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 năm 2023

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 10/2023, cả nước có hơn 15.435 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 125.844 tỷ đồng và số lao động đăng ký 131.565 lao động, tăng 21,7% về số doanh nghiệp, tăng 7,4% về vốn đăng ký và tăng 64,3% về số lao động so với tháng 9/2023.

thị trường lao động tuần 4 tháng 10 năm 2023
Nguồn ảnh: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 tăng 18,5% về lượng, tăng 17,7% về số vốn đăng ký và tăng 71,2% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 chỉ đạt 8,2 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 10/2023, cả nước còn có 5.630 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2022.

thị trường lao động tuần 4 tháng 10 năm 2023
Nguồn ảnh: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Tính chung 10 tháng năm 2023, cả nước có 131.777 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.212.620 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 880.426 lao động, tăng 4,7% về số doanh nghiệp, giảm 12,1% về vốn đăng ký và tăng 5,4% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2023 là hơn 2.861 nghìn tỷ đồng, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 51.861 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2022.

thị trường lao động tuần 4 tháng 10 năm 2023
Nguồn ảnh: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Trong tháng 10/2023, có 5.501 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 33,4% so với tháng trước và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 4.898 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 7,1% và tăng 16,6%; có 1.501 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,2% và giảm 6,3%.

Nguồn: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ | thitruongtaichinhtiente.vn/hon-15-400-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-10-2023-51985.html

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023, bao gồm các chỉ số về nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp; doanh thu bán hàng và dịch vụ; giá cả; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; đầu tư; xuất nhập khẩu; du lịch; lao động, tiền lương và thu nhập; giáo dục và y tế.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của quý I và quý II. GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng lúa mùa năm 2023 ước đạt 1.544,5 nghìn ha, bằng 99,5% vụ mùa năm trước. Sản lượng thủy sản 10 tháng năm 2023 ước đạt 7.645,2 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2023 ước tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. IIP 10 tháng năm 2023 ước tính tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán hàng và dịch vụ tháng 10/2023 của toàn ngành công thương ước lượng đạt gần 1.100.000 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước nhưng tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng và dịch vụ của toàn ngành công thương tính chung 10 tháng năm 2023 đạt gần 9.900.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Mười/2023 giảm nhẹ (-0,01%) so với tháng trước nhưng tăng cao (4,09%) so với cùng kỳ năm trước. CPI tính chung 10 tháng năm 2023 tăng trung bình 1,47% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước tính chung từ đầu năm đến ngày 15/10/2023 là gần 1.200.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 81% dự toán; tổng chi ngân sách nhà nước là gần 1.400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% dự toán.

Tổng mức đầu tư phát triển toàn xã hội tính chung trong quý III/2023 là gần 600.000 tỷ đồng (giá hiện hành), chiếm khoảng 32% GDP; tính chung trong giai đoạn từ đầu năm đến hết quý III/2023 là gần 1.500.000 tỷ đồng (giá hiện hành), chiếm khoảng 33% GDP.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước tháng 10/2023 ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước tháng Mười/2023 ước đạt 35,7 tỷ USD, tăng 2,4% và tăng 26,4%. Tính chung 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 290 tỷ USD, tăng 18,9%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 300 tỷ USD, tăng 26,6%; thâm hụt thương mại hàng hóa là gần 10 tỷ USD.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2023 là gần 30.000 lượt khách, giảm 0,1% so với tháng trước nhưng tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong 10 tháng năm 2023, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam là gần 200.000 lượt khách, giảm 97,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lao động trong độ tuổi lao động của cả nước tính chung trong quý III/2023 là gần 50 triệu người, giảm nhẹ (-0,1%) so với quý trước và giảm (-1%) so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động thất nghiệp trong độ tuổi lao động tính chung trong quý III/2023 là 2,07%, giảm nhẹ so với quý trước (2,08%) nhưng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1,99%). Thu nhập bình quân của người lao động trong quý III/2023 là gần 7 triệu đồng/tháng, tăng nhẹ (0,5%) so với quý trước và tăng (9%) so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: TỔNG CỤC THỐNG KÊ | gso.gov.vn/bai-top/2023/10/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-10-va-10-thang-nam-2023

[quá trình hiển thị block bị dừng]
banner blog headhunting service English
[quá trình hiển thị block bị dừng]

Có thể anh/chị quan tâm:

Related posts
Thị trường lao động

Thị trường lao động tiếp tục đà phục hồi vào cuối năm 2023