FEATURED:

JOB HOT ĐẶC BIỆT - Job xịn, lương cao, đãi ngộ tốt!!!

Mẹo viết CV

Mẫu CV xin việc kế toán và Cách viết CV ghi điểm tuyệt đối

Bạn đã học kế toán và đang viết CV để ứng tuyển một công ty mới? Bạn cần mẫu CV xin việc kế toán để tham khảo? Một bản CV có giá trị trong mắt nhà tuyển dụng (NTD) là khi nó thể hiện những kỹ năng và thành tích nổi bật nhất của bạn. Trong bài viết này, freeC sẽ hướng dẫn bạn cách viết CV xin việc kế toán; các mẹo để làm cho CV của bạn nổi bật; và 2 mẫu CV kế toán hoàn chỉnh để bạn có thể tham khảo và viết lại cho riêng mình.

Với freeC, bạn có thể dễ dàng tạo CV online trong vài phút và tải xuống miễn phí ở định dạng PDF. Thu hút nhà tuyển dụng và đạt được công việc mơ ước của bạn với một bản CV hoàn hảo ngay hôm nay!

Mục Lục

Mẫu CV xin việc kế toán hoàn chỉnh (có thể sao chép)

Mẫu CV kế toán tiếng Việt

Đặng Trường Duy

Kế toán viên

Địa chỉ: Quận 1, Hồ Chí Minh

Số di động: 0853569919

Email: [email protected]

Bản tóm tắt

Kế toán viên có hơn 5 năm kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ kế toán doanh nghiệp chính xác, bao gồm phân tích báo cáo, lập báo cáo lãi – lỗ, và dùng các kỹ năng trực quan hóa dữ liệu. Tôi giúp các công ty phát triển ngân sách thực tế và phân tích chi tiêu để đảm bảo tiết kiệm chi phí.

Giáo dục

Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)

Đại học University of Bath 

2017-2021

Điểm trung bình: 3,7 

Chứng chỉ

Certified Internal Auditor

Năm nhận chứng chỉ 2019

Điểm: 95/99

Kỹ năng

 • Linh hoạt
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý ngân sách
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Sự chú ý đến chi tiết
 • Nói trước công chúng

Kinh nghiệm làm việc

Freecracy Ltd.

Kế toán viên

05/2018 – Hiện tại

 • Hỗ trợ chuyển sang chương trình kế toán mới, giúp tăng 45% năng suất cho bộ phận kế toán
 • Tạo báo cáo tài chính để đáp ứng thời hạn và trình bày báo cáo thường xuyên tại các cuộc họp hàng tháng, hàng quý, và hàng năm
 • Gặp gỡ lãnh đạo các bộ phận hàng quý để xác định nhu cầu tài chính và xác định các lĩnh vực cần giảm chi tiêu để giúp công ty tối đa hóa lợi nhuận

Freepik Manual

Kế toán thực tập

04/2015 – 06/2018

 • Kiểm toán chi tiêu và ngân sách của một bộ phận
 • Làm việc với kế toán trưởng để xây dựng ngân sách của bộ phận và cân đối báo cáo tài chính
 • Trình bày dữ liệu tài chính và ngân sách cho lãnh đạo bộ phận bằng cách sử dụng các công cụ trực quan hóa dữ liệu

Sở thích cá nhân

 • Chạy bộ
 • Chơi Sudoku
 • Tổ chức câu lạc bộ cờ vua hàng tháng

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Long Quân Kế toán trưởng tại Freecracy Ltd.

Mối quan hệ: project team leader

 • Địa chỉ: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 090xxxxxx
 • Email: [email protected]

Mẫu CV xin việc kế toán tiếng Anh

Duy Dang Truong

Accountant

Address: District 1, Ho Chi Minh City

Mobile number: 0853569919

Email: [email protected]

Summary

The accountant has more than 5 years of experience providing accurate business accounting services, including report analysis, profit and loss statement preparation, and data visualization skills. I help companies develop realistic budgets and analyze spending to ensure cost savings.

Education

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

University of Bath

2017-2021

GPA: 3.7

Certificate

Certified Internal Auditor

Year of receiving the certificate 2019

Score: 95/99

Skills

flexible

Time management

Budget management

Good communication skill

Attention to detail

Public speaking

Work experience

Freecracy Ltd.

Accountant

05/2018 – Present

 • Support to switch to a new accounting program, increasing productivity by 45% for the accounting department
 • Generate financial reports to meet deadlines and present reports regularly at monthly, quarterly, and annual meetings.
 • Meet with divisional leadership quarterly to determine financial needs and identify areas where spending reductions are needed to help the company maximize profits

Freepik Manual

Accounting practice

04/2015 – 06/2018

 • Auditing a department’s spending and budget
 • Work with the chief accountant to develop departmental budgets and balance financial statements.
 • Present financial and budget data to department leadership using data visualization tools

Hobbies

 • Running
 • Play Sudoku
 • Organize a monthly chess club

References

Nguyen Long Quan Chief Accountant at Freecracy Ltd.

Relationship: project team leader

Address: Binh Thanh, Ho Chi Minh City

Phone number: 090xxxxxx

Email: [email protected]

Cách viết CV xin việc kế toán

Khi tạo CV xin việc kế toán, bạn phải sắp xếp và định dạng thông tin một cách chính xác để nhà tuyển dụng dễ đọc. Dưới đây là bài hướng dẫn từng bước để bạn có thể tự tạo CV xin việc kế toán cho riêng mình:

1. Các thông tin cá nhân

Nhà tuyển dụng thích xem thông tin cá nhân quan trọng ở đầu trang. Điều này giúp họ dễ hình dung ra bạn và biết cách liên hệ sau khi đọc CV. Vì vậy, ở phần tiêu đề, bạn nên viết về:

 • Họ và tên
 • Chức danh công việc
 • Khu vực bạn sống
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Đường dẫn đến tài khoản Linkedin

Ví dụ tiếng Việt

Đặng Trường Duy
Kế toán viên
Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0853569919
Email: [email protected]

Ví dụ tiếng Anh

Duy Dang Truong
Accountant
Ho Chi Minh, Vietnam
Phone number: +84 853569919
Email: [email protected]

2. Bản tóm tắt cá nhân

Bản tóm tắt của kế toán được cho là phần quan trọng nhất trong CV. Đây là nơi nhà tuyển dụng quyết định xem họ có muốn đọc tiếp hay không. Lúc này, bạn có thể tóm tắt các đặc điểm chuyên môn nổi bật nhất của mình trong khoảng 50 đến 60 từ.

Trong phần này, bạn hãy đề cập đến 3 quan trọng điều sau:

 1. Bạn là ai?
 2. Bạn có điều gì để nổi trội hơn các ứng viên khác?
 3. Bạn có kinh nghiệm làm việc tốt nhất nào?

Tóm tắt CV được sử dụng để thúc đẩy nhà tuyển dụng tìm hiểu thêm về chuyên môn của bạn. Ở đây, hãy cố gắng viết ở ngôi thứ nhất và đề cập đến những con số chính xác.

Ví dụ Bản tóm tắt trong mẫu CV xin việc kế toán tiếng Việt

Bản tóm tắt

Kế toán viên với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc với mọi dữ liệu, cung cấp báo cáo tài chính, phân tích kiểm soát chi phí, sửa lỗi thuế và báo cáo lãi lỗ theo thời hạn nghiêm ngặt một cách hiệu quả. Sau khi tiết kiệm hơn 40% so với những năm trước tại Freecracy Ltd., tôi đã phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ và lập một kế hoạch ngân sách khả thi.

Ví dụ tiếng Anh

Summary

Accountants with over 6 years of experience working with all sorts of data, efficiently providing financial reporting, cost control analysis, tax correction, and profit and loss statements under strict deadlines. After saving over 40% in previous years at Freecracy Ltd., I have developed strong problem-solving skills and made a workable budget.

>>> Xem thêm 10 câu hỏi phỏng vấn kế toán thường gặp nhất

3. Các kỹ năng chính

Trong phần này, bạn có thể kể những kỹ năng nào giúp bạn trở thành một kế toán viên giỏi. Khi nhà tuyển dụng đọc nhiều CV mỗi ngày, hãy viết những kỹ năng khiến bạn trở nên khác biệt nhất trong hàng tá CV đó. Dưới đây là những kỹ năng mà công ty tìm kiếm ở một nhân viên kế toán:

 • Bản ghi nhớ kỹ thuật và viết báo cáo định dạng chuyên nghiệp
 • Thành thạo MS Office
 • Triển khai phần mềm công nghiệp
 • Lương bổng
 • Tuân thủ thuế
 • Lợi nhuận và thua lỗ
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Ghi chép nhanh
 • Quản lý thời gian
 • Nghiên cứu
 • Quản lý ngân sách
 • Thuế doanh nghiệp
 • Làm việc theo nhóm
 • Sổ cái tài chính tổng hợp (ERP)
 • Trực quan hóa dữ liệu
 • Tư duy phát triển
 • Sự chú ý đến chi tiết

Tốt nhất bạn nên liệt kê cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Các kỹ năng mềm có thể hữu ích hơn đối với các công ty sử dụng nhiều lao động, nơi các thành viên trong nhóm thường cộng tác tốt với nhau; trong khi các kỹ năng cứng lại đòi hỏi nhiều hơn trong việc tuân thủ thuế.

Ví dụ tiếng Việt

KỸ NĂNG

 • Kỹ năng cứng: Phần mềm Xero | GAAP | Phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng mềm: Tư duy phản biện | Chú ý đến chi tiết | Giao tiếp

Ví dụ Phần kỹ năng trong Mẫu CV xin việc kế toán tiếng Anh

SKILLS

 • Hard skills: Xero Software | GAAP | Data Analytics 
 • Soft skills: Critical thinking | Attention to detail | Communication 
tạo cv online

4. Tóm tắt trình độ giáo dục

Trong khi kỹ năng là năng lực của bạn, thì bằng cấp là bằng chứng cho quá trình bạn được đào tạo. Các nhà tuyển dụng cần biết tên trường, khóa học, năm tốt nghiệp và điểm trung bình để biết hiệu quả học tập của bạn. Bạn cũng có thể đề cập các chứng chỉ kế toán của mình ở đây.

Ví dụ Học vấn tiếng Việt

Học vấn

Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)
Đại học University of Bath 2017-2021
Điểm trung bình: 3,7

Ví dụ Học vấn tiếng Anh

Education

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
University of Bath 2017-2021
GPA: 3.7

Ví dụ về chứng nhận hoàn thành khóa học tiếng Việt

Chứng nhận

Certified Internal Auditor
Năm nhận chứng chỉ 2019
Điểm: 95/99

Ví dụ về chứng nhận hoàn thành khóa học tiếng Anh

Certifications

Certified Internal Auditor
Get a certificate in 2019
Score: 95/99

5. Cách viết phần Kinh nghiệm làm việc sao cho nhà tuyển dụng ấn tượng

Cấu trúc phần kinh nghiệm làm việc của bạn có vai trò quan trọng để giữ chân nhà tuyển dụng. Bạn có thể muốn bắt đầu với công việc mới nhất và phù hợp nhất trước tiên. Tiếp theo, sử dụng phần mô tả (ngày tháng và tiêu đề) để liệt kê những thành tích; sự thăng tiến và thành tựu. Cuối cùng, bạn có thể viết tóm tắt ở bên dưới để người đọc dễ nắm những từ khóa nổi bật.

Ví dụ về kế toán có kinh nghiệm tiếng Việt

Kinh nghiệm làm việc

Freecracy Ltd.

Senior CPA

03/2020 – 09/2022

 • Cải thiện việc dùng phần mềm kế toán tiên tiến MYOB, tiết kiệm 750 giờ mỗi năm và làm tăng 35% năng suất của nhân viên
 • Đã cộng tác và tạo 10+ báo cáo tài chính và hỗ trợ các hoạt động tài chính khác theo thời hạn cực kỳ chặt chẽ.
 • Sử dụng phân tích tài khoản để giảm 15% chi phí biến đổi, tiết kiệm cho Freecracy. 1,5 triệu mỗi năm

Ví dụ về kế toán có kinh nghiệm tiếng Anh

Experience

Freecracy Ltd.

Senior CPA

03/2020 – 09/2022

 • Improved use of MYOB advanced accounting software, saving 750 hours per year and increasing employee productivity by 35%
 • Collaborated on and created 10+ financial reports and supported other economic activities to extremely tight deadlines.
 • Use account analytics to reduce variable costs by 15%, saving Freecracy. 1.5 million per year

Nếu bạn là một kế toán viên chưa có kinh nghiệm, hãy thoải mái đề cập đến các công việc trong ngành tài chính ngoại khóa, thực tập hoặc bất kỳ công việc nào miễn là có liên quan đến nghề và kỹ năng kế toán của bạn.

Cách viết phần kinh nghiệm trong mẫu CV thực tập sinh kế toán tiếng Việt

Kinh nghiệm làm việc

Freecracy Ltd.

Kế toán thực tập

03/2020 – 09/2022

Freecracy Ltd.

Kế toán thực tập

03/2020 – 09/2022

 • Làm việc chặt chẽ với kế toán trưởng trong vai trò trợ lý và cung cấp dịch vụ kế toán tài chính, đánh giá ngân sách tài chính và sửa lỗi thuế giúp tiết kiệm 20.000 đô la
 • Soạn thảo và báo cáo dữ liệu tài chính
 • Đề xuất cải tiến tổ chức đối với chương trình thực tập và tạo ra một vòng phản hồi hiệu quả.

Kinh nghiệm – cách viết CV cho kế toán mới ra trường tiếng Anh

Experience

Freecracy Ltd.

Intern accountant

03/2020 – 09/2022

 • Working closely with the chief accountant as an assistant and providing financial accounting services, financial budget reviews, and tax corrections save $20,000
 • Prepare and report financial data.
 • Propose organizational improvements to the internship program and create an effective feedback loop.

6. Đam mê và sở thích cá nhân

Phần sở thích cá nhân trong CV là một chỗ tốt để làm nổi bật bất kỳ kỹ năng nào bị bỏ sót phù hợp với văn hóa công ty. Đây là nơi bạn có thể chỉ ra kỹ năng sáng tạo của mình để nghe có vẻ thú vị hơn.

Ví dụ tiếng Việt

Sở thích

 • Chơi cờ vua 
 • Đọc sách kinh tế
 • Chạy bộ 

Ví dụ tiếng Anh

Hobbies

 • Play chess
 • Read economic books
 • Running

7. Các tài liệu tham chiếu / Người tham chiếu

Bạn nên đề cập đến ít nhất hai tài liệu tham khảo trong CV của bạn. Phần Người tham chiếu có thể bao gồm Tên; chức danh; tên công ty; địa chỉ; số điện thoại và địa chỉ email của họ. Những người bạn có thể yêu cầu tham chiếu bao gồm:

 • Đồng nghiệp
 • Giảng viên
 • Người sử dụng lao động cũ hoặc hiện tại
 • Người quản lý
 • Người giám sát
 • Giáo viên

>>> Xem thêm Reference trong CV là gì? Người tham chiếu trong CV là gì?

Ví dụ tiếng Việt

Tham chiếu

Nguyễn Long Quân Kế toán trưởng tại Freecracy Ltd.

Mối quan hệ: project team leader

 • Địa chỉ: Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 090xxxxxx
 • Email: [email protected]

Ví dụ tiếng Anh

Reference

Quan Nguyen Long, Chief Accountant at Freecracy Ltd.

Relationship: project team leader

3 Lưu ý cho bạn khi bạn viết CV xin việc kế toán

Làm theo 3 điều sau để giúp CV của kế toán của bạn độc đáo:

1. Dùng một định dạng rõ ràng, dễ đọc

Vì không có giới hạn nào trong CV nên bạn cần phải viết một cách khôn khéo. Thay vì viết những câu dài miêu tả “điểm sáng” của bạn. Hãy dùng những câu ngắn dạng liệt kê kèm động từ mạnh. Bạn nên dùng những mẫu CV có nhiều khoảng trống và font chữ dễ đọc. Nhà tuyển dụng sẽ quét thông tin trên đó dễ dàng hơn.

2. Dữ kiện và số liệu

Dữ kiện và số liệu làm cho CV hấp dẫn hơn trong lĩnh vực của bạn. Bằng cách dùng số liệu trong CV, bạn thể hiện được tư duy phân tích và toán học của mình để đơn giản hóa thành tích của mình.

Ví dụ: nếu bạn đã tăng khoản tiết kiệm lên 15% trong năm nay hoặc xử lý hơn 2.000 giao dịch vào tháng trước, bạn có thể đề cập số liệu kết quả chính xác trong CV của mình.

3. Tối ưu lại kinh nghiệm làm việc trước đây

Trước khi gửi CV đến nhà tuyển dụng (NTD), bạn có thể tìm thấy các từ khóa cần thiết trong bản mô tả công việc (JD) của họ. Hãy thêm chúng vào CV của bạn và tô đậm chúng. Các NTD có thể đọc hàng trăm CV mỗi ngày, hãy sử dụng những từ khóa chính của họ để thu hút họ chú ý đến CV của bạn.

Ví dụ: Trong mô tả công việc, bạn có thể tìm thấy các từ khóa như linh hoạt, kỹ năng quản lý nhóm, hoặc có thể là một phần mềm kế toán cụ thể mà họ muốn nhân viên mới của mình sử dụng thành thạo. 

Để làm điều này, bạn hãy sửa CV lại sao cho có đề cập đến kỹ năng quản lý nhóm tốt, linh hoạt trong công việc hoặc xử lý tình huống và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

tạo cv online freeC

Bên trên, blog.freeC.asia đã chia sẻ kinh nghiệm viết và mẫu CV xin việc kế toán cho bạn rồi. Hãy áp dụng nhanh các mẹo và những lưu ý trên để nhà tuyển dụng chú ý đến CV của bạn. Chúc bạn sớm nhận được lời mời phỏng vấn.

Có thể bạn quan tâm:

Đánh giá mức độ hữu ích với bạn
Related posts
Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior Human Resource có gì? Mẫu và Các câu hỏi thường gặp - Phần 3

Kinh nghiệm phỏng vấnMẹo viết CVNhân Sự & Tuyển dụng

CV của Senior HR có gì? Cách viết và các lưu ý quan trọng - Phần 2

Mẹo viết CV

Chia sẻ Mẫu CV xin việc viết tay và Cách trình bày ấn tượng

Kỹ năngMẹo viết CV

Objective trong CV là gì? Cách viết Mục tiêu CV ấn tượng